Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Skellefteå

Adiuto AB
Org.nr: 556570-2494
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i redovisnings- och företagsekonomiska frågor samt därmed förenlig verksamhet.
Affärsbyrån Nord AB
Org.nr: 556898-3398
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta värdepapper, företag och fastigheter samt erbjuda tjänster inom organisationsutveckling och företagsekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Amrisa AB
Org.nr: 556588-6586
Bolaget skall bedriva konsultation inom skatte- och ekonomiområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
ANLI Redovisning AB
Org.nr: 556989-4057
Aktiebolaget ska tillhandahålla bokföringsstjänster, konsulta- tioner och utbildningar, samt handel med värdepapper.
Anna Ängvall AB
Org.nr: 556877-1637
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom ekonomi och administration samt organisationsutveckling. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Balanserad Företagsutveckling Skellefteå AB
Org.nr: 556850-2461
Bolaget skall bedriva tjänster inom områdena ekonomi, administration, redovisning, utbildning, informationsteknologi, uthyrning av personal, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verks ...
Elpro i Skellefteå AB
Org.nr: 556801-5274
Bolaget skall bedriva elinstallationer och elautomationer, elkonstruktion och ekonomitjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Erik och Vänner AB
Org.nr: 556782-2084
Bolaget ska bedriva rådgivning, redovisning samt revision inom ekonomiområdet, samt därmed förenlig verksamhet.
EVRY Shared Service Center Norr AB
Org.nr: 556682-8652
Bolaget ska bedriva ekonomiska konsultationer, såsom löpande redovisning, bokslut, deklarationer och allmän rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsaktiebolaget Lindmark Möller
Org.nr: 556404-2611
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Heatherhoney AB
Org.nr: 556979-0446
Tjänster inom visuell kommunikation och redovisning.
Hedwigstaden AB
Org.nr: 556426-4611
Bolaget skall bedriva revision och revisionsnära tjänster, rådgivning och konsultationer inom ekonomi- och skatteområdet.
Hill Street KB
Org.nr: 969682-9655
Uthyrning och försäljning av fritidsutrustning, utförande av anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Håkan Pettersson Företagsutveckling AB
Org.nr: 556936-5579
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomikonsultverksamhet, rådgivning och genomförande av ärenden rörande ledning, förändring och utveckling av företag, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egend ...
IKAR Förvaltning AB
Org.nr: 556547-7428
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet på arrenderad mark och byggnader med köttproduktion, traktorkörslor, köp och försäljning av skog, äga och förvaltafastigheter samt därmed förenlig verksam het.
Intressenten AB
Org.nr: 556694-5423
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bokföring och redovisning, äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter, bedriva handel och konsultation med konfektion och övrig detaljhandel samt därmed förenlig ...
Lars Fälldin AB
Org.nr: 556698-0297
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, deklarationsupprättande,ekonomisk rådgivning till enskilda personer och mindre företag i fastighetsrätt och familjerätt, äga och förvalta värdepapper och fastigheter och ...
LICA Redovisning i Skellefteå AB
Org.nr: 556852-3228
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Marie Aronsson Redovisning AB
Org.nr: 556971-5831
Bolaget skall sälja redovisningstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.