Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Saltsjöbaden

2 DEER 4 U AB
Org.nr: 559022-0892
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring, skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva försäljning. Av konfektyrer, glass, tobak och andra kioskvaror. Av inrednings ...
AB Frisk Kärrbrand
Org.nr: 556218-5271
Bolaget skall bedriva administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Rokma
Org.nr: 556524-4661
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alenda Marketing AB
Org.nr: 556344-4305
Bolaget skall bedriva ekomomiska konsultationer såsom redovisning, årsbokslut och deklarationer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultationer och handel inom områdena miljöteknik motorer och ...
Baehrendtz Konsult och Invest AB
Org.nr: 556855-1302
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet, uthyrning av medicinsk personal samt handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Baggens Ekonomi och Konsult AB
Org.nr: 556428-7430
Bolaget skall utföra bokföringstjänster och årsbokslut samt ge ekonomiska konsultationer inom redovisning och skatter och därmed förenlig verksamhet.
Business Accelerate Sweden AB
Org.nr: 556945-5099
Bolagets verksamhet skall vara: konsultverksamhet och utbildning inom affärs-, företags-, försäljnings- och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Buskhyttan AB
Org.nr: 556544-9955
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, utveckla och bedriva handel med fast egendom, idka handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet självt eller ...
CDuR AB
Org.nr: 556494-7967
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag äga och förvalta värdepapper jämte därmed likartad lös egendom, driva handels- och agenturverksamhet inom livsmedels- och dryckessektorn, såv ...
CFO Stockholm AB
Org.nr: 556643-7363
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Confidensia AB
Org.nr: 556483-4090
Bolaget skall bedriva ekonomisk och finansiell rådgivning, förvaltning av kapitaltillgångar, utveckling av ekonomisystem för styr- och beslutsprocesser, rådgivning avseende finansering och investering samt därmed förenli ...
Consideratus AB
Org.nr: 556489-8988
Bolaget skall bedriva rådgivnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och heminredning samt författandet av skrifter inom dessa områden. Bolaget skall också bedriva köp, försäljning och renovering av möbler och heminredn ...
Est Consulting AB
Org.nr: 556814-4306
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom skatter, ekonomi, finansiering och juridik, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt handel med värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
F-Admin KB
Org.nr: 969686-5923
Administration och faktureringstjänster inom transport och räddningsbranschen, samt uthyrning av maskiner och fordon som är förenligt med dessa branscher tex. kontorsmaskiner, bilar och övriga inventarier med anknytning ...
Fiffikus AB
Org.nr: 556423-3442
Bolaget skall importera och export av elektronik, företrädesvis hemelektronik, och livsmedel, bedriva konsultativ verksamhet inom elektronik samt bokföringstjänster, ävensom handel med värdepapper, ävensom idka därmed fö ...
Jareko Redovisning AB
Org.nr: 556844-3641
Konsultverksamhet inom ekonomi, främst redovisning och administration.
KRUFF AB
Org.nr: 559018-3694
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med produkter inom värme, vatten och sanitet (VVS), ventilation och kyl, att äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet. Föremålet ...
Krupnik&Krupnik Stockholm HB
Org.nr: 969749-0176
Rådgivning och konsultverksamhet inom reklamverksamhet. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning.
LEHA Redkonsult AB
Org.nr: 556579-8856
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning och upprätta bokslut samt verka som projektledare vid IT-projekt för administrativa system samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lena Sjöberg Redovisning AB
Org.nr: 556524-2657
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ekonomisk och administativ förvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.