Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Kristianstad

ABK A Björkman Konsult AB
Org.nr: 556380-8525
Bolaget skall idka administrativ konsultation, jämte därmed förenlig verksamhet.
Advokathuset Kristianstad HB
Org.nr: 969724-5133
Advokatverksamhet.
AstriBond AB
Org.nr: 556807-6334
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning samt handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Barbaras Redovisning AB
Org.nr: 556733-2761
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster inklusive bokslut och deklarationer.
C4 Byrån AB
Org.nr: 556808-8644
Bolaget skall utföra redovisningstjänster handel med och förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Consult & Redovisningsbyrån i Kristianstad AB
Org.nr: 556898-7316
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisnings- och administrationsuppdrag samt rådgivning gällande redovisning, skatter och företagsutveckling ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig ver ...
CS Ekonomibyrå i Skåne AB
Org.nr: 556815-6987
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva ekonomibyrå med inriktning på bokföring, redovisning och skatterådgivning åt små och medelstora företag. Alla företagsformer är välkomna. Även lönehantering och andra administr ...
Davléns i Kristianstad AB
Org.nr: 556712-7021
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, företagsadministration, företagskonsultation, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
E.M.S. International AB
Org.nr: 556536-7447
Bolaget skall bedriva marknadsföring av och handel med pumpar och pumptillbehör, bedriva redovisningsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Ejkab, Ekonomi & Juridik, Konsultbyrå AB
Org.nr: 556084-9571
Bolaget skall driva redovisningsbyrå, fastighetsmäkleri, förläggarverksamhet, förvaltning av fast och lös egendom samt utföra konsultuppdrag i ekonomiska och juridiska frågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekestad Design AB
Org.nr: 556816-9360
Bolaget ska bedriva följande verksamheter och jämte därmed förenliga verksamheter: Utveckling av hemsidor, programvaror och programmering. Reklambyråverksamhet. Grafisk designverksamhet, grafiska tjänster. Databehandlin ...
Ekonomiavdelningen Johan Larsson AB
Org.nr: 556721-5875
Bolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi och skatteområdet, redovisning, bokföring, samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult Nilsson och Vedin HB
Org.nr: 916753-3984
Bokföring, deklaration och ekonomisk rådgivning
Elvaelva Ekonomi AB
Org.nr: 559021-1602
Bedriva ekonomisk redovisning inklusive bokslut och deklaration samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom ekonomi, organisation och ledarskap. Handel och förvaltning av värdepapper. Nätverksmarknadsföring o ...
GoEk AB
Org.nr: 556952-8333
Aktiebolaget skall bedriva rådgivning inom redovisning, skatter, ekonomi och därmed förenlig verksamhet
Gradusante AB
Org.nr: 556557-6443
Bolaget skall tillhandahålla kamerala tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Graffiti Café Sweden AB
Org.nr: 556304-9856
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara bedrivande av franchiseupplåtande, marknadsföring och samordning avseende franchiseverksamhet, uthyrning av lokaler till franchisetagare, försäljning av matvaror och restauran ...
Götalands Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556592-3926
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, företagsekonomiska konsulttjänster till fastighetsföretag jämte därmed förenlig verksamhet.
Hammar Advise AB
Org.nr: 559013-7872
Aktiebolaget ska tillhandahålla och sälja rådgivning, utbildning och administrativa tjänster inom området företagsekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Happy Rebel AB
Org.nr: 559024-0205
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området kommunikation, hälsa, ledarskap och coaching samt inom IT. Bolaget skall även bedriva bokförlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.