Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Kista

Abiad Consulting AB
Org.nr: 559019-6407
Bolaget ska bedriva revisionsrörelse och tillhandahålla tjänster inom redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Ackefur Förvaltning AB
Org.nr: 556716-2291
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Adicast Systems AB
Org.nr: 556648-7962
Bolaget skall bedriva produktions- och konsultverksamhet inom områdena ekonomi, utbildning, reklam, media, kommunikation, data- och teleteknik, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Turgor
Org.nr: 556254-3701
Bolaget skall bedriva handel, marknadsföring och försäljning av databaser samt konsult- och serviceverksamhet med inriktning på ekonomi och finansiering, äga och förvalta värdepapper och andelar i andra bolag ävensom idk ...
ANS Accounting & Consulting AB
Org.nr: 556870-8563
Aktiebolaget skall bedriva bokföring, skatterådgivning, moms- redovisning, löneadministation, upprätta årsbokslut, årsredo- visning, kalkyler och inkomstdeklarationer, bolagsbildning, starta-eget företag kurs, köpa och s ...
ANS REDOVISNINGSKONSULT HB
Org.nr: 969694-6160
Bokföring, skatterådgivning, momsredovisning, löneadministration, upprätta bokslut, årsredovisning, kalkyler och inkomst- deklarationer, starta-eget företag kurs, rekrytera personal till andra företag i branscher såsom l ...
Balanced Competence Sweden Redovisning AB
Org.nr: 556903-3607
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- tjänster, administrativ konsultverksamhet, ekonomisk konsultation, skattekonsultationer samt juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Borgarfjord Förvaltnings AB
Org.nr: 556231-4640
Föremålet för bolagets verksamhet är ekonomisk redovisning, skattekonsultatione samt övriga ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Demirkan Consulting AB
Org.nr: 556912-9793
Aktiebolagets verksamhet ska vara redovisningsbyrå och därmed förenlig verksamhet.
Din Lön Nordic AB
Org.nr: 556739-4639
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva löneoutsorcing, samt därmed förenlig verksamhet.
evental AB
Org.nr: 556990-5580
Bolaget ska utveckla, äga och förvalta datasystem, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta lös egendom. bedriva evenemangsverksamhet samt uthyrning av personal, investera i andra bolag samt bedriva därmed förenli ...
Eye for Economy Stockholm AB
Org.nr: 556944-5868
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda tjänster och lösningar för att stödja och effektivisera ekonomifunktionen.
Fujitsu Sweden AB
Org.nr: 556147-5897
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet distribution, marknadsföring, kommersialisering, försäljning, leasing, utveckling, konsultation, drift och underhåll inkluderande installation, initiering och reparation avs ...
GR Consulting Gustafsson & Rydqvist HB
Org.nr: 916556-0120
Konsultativ verksamhet beträffande företagsekonomiska frågor. Redovisningskonsult.
Kamerala Kontoret AB
Org.nr: 556069-3540
Bolaget skall driva bokförings- och revisionsbyrå, databehandling, IT-kommunikation, maskinleasing, företagskonsulterande verksamhet inom IT och ekonomi samt förmögenhetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig rörelse.
Kista Redovisningsbyrå HB
Org.nr: 969768-4505
Redovisningsbyrå.
Knightly & Amso AB
Org.nr: 556780-8943
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal inom byggindustrin, redovisning och IT personal samt handel med värdepapper och liknande.
Konax AB
Org.nr: 556212-5376
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och ekonomisk redovisning och it-tjänster, samt tjänster och varor som utgår från vilt eller renkött samt därmed förenlig verksamhet.
MSR Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556577-2455
Bolaget skall bedriva revision och redovisning i små och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.
MYBW Office Management Gruppen Holding AB
Org.nr: 556712-2196
Bolaget ska direkt eller genom hel- eller delägda bolag, bedriva försäljning, service och support avseende kontorsutrustning såsom kopierings- och it-utrustning, telefonväxlar samt förvalta fast och lös egendom samt idka ...