Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Kalmar

A & P Roosling AB
Org.nr: 556466-1303
Bolaget ska bedriva medicinsk rådgivning och ekonomisk rådgivning, redovisning, bokslut, deklarationer, handel med värdepapper och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Abubo Företagsutveckling AB
Org.nr: 556770-6238
Konsultverksamhet inom företagsutveckling och ekonomi. Äga och förvalta fastigheter. Hamnverksamhet, uthyrning av båtplatser och stugor samt turismverksamhet.
Aktiv Ekonomikonsult Sverige AB
Org.nr: 556194-4280
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultverksamhet innefattande löpande redovisning, försäljning av administrativa tjänster via Internet, äga och förvalta travhästar, värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig ...
Almhedens Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556086-2319
Bolaget skall driva revision, redovisning samt idka därmed förenlig verksmahet.
BeRobS Förvaltning AB
Org.nr: 556743-5655
Bolaget skall bedriva affärsrådgivning och tillhandahålla service inom konsultativ verksamhet samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
BISAM HB BOKFÖRING & DATAKONSULT
Org.nr: 916609-5936
DATABOKFÖRING OCH DATAPROGRAMMERING
bookkeeper sweden AB
Org.nr: 556991-9417
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Brixin Redovisning AB
Org.nr: 556677-3437
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, utbildning inom data och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Carat HB
Org.nr: 916528-2220
Tillverkning av spännremmar och bagagelinor, handel med garn och handarbete
countius AB
Org.nr: 559010-6786
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom affärsområden så som redovisning, administration och projektledning.
Cubo AB
Org.nr: 556725-8768
Bolaget skall erbjuda tjänster såsom verksamhetsstyrning, redovisning och skatteplanering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget åtar sig dessutom styrelseuppdrag.
Ebica AB
Org.nr: 556884-7783
Bolaget skall bedriva hantverk- och inredningsuppdrag till företag och privatpersoner, förmedla redovisningatjänster till företag samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomibyrån Jord & Skog AB
Org.nr: 556442-1427
Bolaget skall utföra redovisning och konsultationer i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Faktura Online Norr KB
Org.nr: 969767-5990
Finansiella stödtjänster, redovisning, fakturatjänster.
Fribokonsult HB
Org.nr: 916421-9520
Fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och skatteområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Frison i Kalmar HB
Org.nr: 969768-9132
Konsultverksamhet inom webb och systemutveckling. Försäljning av tillbehör inom bilbranschen. Redovisning och administrativa tjänster, äga och förvalta fastigheter.
HBB Serviceteam i Kalmar AB
Org.nr: 556477-7976
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, försäljning av fordon, varutransporter, konsulttjänster avseende administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
HBMB Konsult AB
Org.nr: 556758-4684
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom IT och ekonomi, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
JBJK i Kalmar AB
Org.nr: 556532-8365
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva ekonomisk konsultverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
JMC i Kalmar AB
Org.nr: 556820-1049
Bolaget ska äga och förvalta aktier och fastigheter samt bedriva konsulttjänster vad avser ekonomitjänster samt därmed förenlig verksamhet.