Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Jönköping

4 You Redovisning/Assistans i Jönköping AB
Org.nr: 556879-5743
Företaget ska bedriva hjälp till funktionshindrade som är beviljad assistanstimmar enligt LSS. Redovisningshjälp till föreningar och mindre företag.
AB Ekonomiförvaltning Månsson
Org.nr: 556503-6265
Bolaget skall bedriva redovisning, bokföring och skattekonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
AB Ekonomikonsult B2B
Org.nr: 556896-6872
Redovisningskonsult och därmed förenlig verksamhet.
AB Komplett Redovisning i Jönköping
Org.nr: 556655-2237
Bolaget skall bedriva redovisningskonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
AB Petegja
Org.nr: 556350-6582
Föremål för bolagets verksamhet är förmedling av företag och fastigheter, köp, försäljning och förvaltning av företag, fast egendom och värdepapper, konsultverksamhet i bygg och fastighetsbranschen, samt därmed förenlig ...
Addcount Consulting AB
Org.nr: 556984-6875
Bolaget ska bedriva konsultation inom ekonomistyrning, affärsutveckling, verksamhets- och projektledning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Ekonomirätt i Småland
Org.nr: 556490-1493
Bolaget skall idka ekonomisk konsultverksamhet inom näringslivet, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verk samhet.
Amiba AB
Org.nr: 556957-5425
Konsultverksamhet, rådgivning, analys, föreläsningar inom regional utveckling.
Anlita i Jönköping AB
Org.nr: 556582-2128
Bolaget skall bedriva personaluthyrning och försäljning av ekonomitjänster, äga och förvalta fastigheter samt innovation och forskning inom innovationen och därmed förenlig verksamhet samt värdepappershandel.
Axes i Jönköping AB
Org.nr: 556882-8742
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom ekonomi och företagsadministration.
Black Chamber Solutions AB
Org.nr: 556912-0115
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena: Administration med inriktning på bokföring och lönehantering samt management med inriktning på affärslösningar och strategisk förnyelse. Utöver detta skall bola ...
Bokföringsbyrån B Tolf AB
Org.nr: 556079-0361
Bolaget skall idka bokföring och revisionsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Bolagsbildarna i Jönköping AB
Org.nr: 556365-3996
Bolaget skall äga och förvalta aktier, andra värdepapper, konst och konstföremål, nybilda, utskifta, likvidera och fusionera aktiebolag, bedriva ekonomisk konsultverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Boströms Redovisning HB
Org.nr: 916702-5858
Redovisning, revision, skatte- och ekonomisk rådgivning till privatpersoner och företag samt övriga kontorstjänster.
Boströms Redovisningsbyrå i Jönköping AB
Org.nr: 556760-4904
Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsultuppdrag inom redovisning och ekonomiadministration, skatterådgivning, revisioner och därmed förenlig verksamhet.
Brahe Redovisning AB
Org.nr: 556160-2425
Aktiebolaget ska bedriva bokföringsverksamhet, revisionsverksamhet och därtill närliggande konsultationer, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Brahe Redovisning i Gränna AB
Org.nr: 556912-4612
Aktiebolaget ska bedriva bokföringstjänster och närliggande konsultation, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BRPB Bygg AB
Org.nr: 556235-7987
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CeLHed AB
Org.nr: 556971-5930
Bolaget skall bedriva verksamhet inom företagsledning, ekonomi, administration samt handel med värdepapper.
CME Redovisning AB
Org.nr: 556907-1466
Företaget bedriver konsulttjänster inom ekonomi och redovisning.