Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Enköping

A Sandqvist Consulting AB
Org.nr: 556966-8378
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster och konsultverksamhet inom ekonomi. Aktiebolaget ska även förvärva och hyra ut fastigheter. Aktiebolaget ska även bedriva handel med värdepapper och ädelmetaller.
AddOffice Accounting AB
Org.nr: 556867-9012
Företaget ska bedriva redovisningsverksamhet med förenlig verksamhet.
Anna U Redovisning AB
Org.nr: 556944-5975
Aktiebolaget ska bedriva iförsäljning av tjänster inom företags- ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
AT Consulting AB
Org.nr: 556828-7527
Bolaget ska bedriva redovisning, ekonomisk rådgivning och konsultation jämte annan därmed förenlig verksamhet.
BE.T. JURIDIK & FINANS AB
Org.nr: 556677-1340
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultation inom juridik och ekonomi samt import och handel med evenemangsbiljetter jämte handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Björnkompaniet HB
Org.nr: 969652-0379
Handel med leksaksdjur, dockor och presentartiklar. Bokföringstjänster och databearbetning av bokföringen.
Bokföringsbyrån i Enköping AB
Org.nr: 556739-0793
Bolagets verksamhet ska vara att bolaget ska utföra konsulttjänster inom redovisning, ekonomi- och organisation samt juridik och skatter, äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ha ...
Bona Ekonomiförvaltning AB
Org.nr: 556786-1850
Bolaget ska bedriva juridisk och ekonomisk verksamhet för företag och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Crescita konsult AB
Org.nr: 556764-4710
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring, bearbetning och framtagande av finansiell information samt därmed förenlig verksamhet.
D.Fred & Partners AB
Org.nr: 556834-4484
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå, håller på med bokföring, bokslut, hanterar löner, myndighetskontakter, konsultationer inom nämnda områden.
DaNeVa AB
Org.nr: 556503-9210
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal och fastighet, fordonsförsäljning samt import och försäljning av kläder.
DELW Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556290-7906
Bolaget skall bedriva redovisnings- och konsultbyrå ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Diem Ekonomibyrå AB
Org.nr: 556671-2583
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer inom områdena redovisning och skatter samt därmed förenlig verksamhet.
Ekorab i Stockholm AB
Org.nr: 556554-0118
Bolaget skall bedriva verksamhet såsom försäljning av fotografisk material, produktion av trycksaker, broschyrer, annonsblad, kataloger och böcker, ävensom idka därmed förenlig verksamhet, samt försäljning av film, TV, o ...
Enaplast AB
Org.nr: 556650-1085
Bolaget skall bedriva formsprutning och efterbearbetning, t ex. metallisering och märkning av formsprtutade detaljer för VVS- och verktygsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Enköpings Redovisningsservice AB
Org.nr: 556766-6564
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisningsbyrå och därmed förenlig verksamhet.
Enköpings Redovisningsservice Förvaltning AB
Org.nr: 556201-4059
Bolaget skall utföra redovisnings- och deklarationstjänster, ekonomi- och skatterådgivning, fastighetsförmedling, enklare affärs- och familjejuridik samt därmed förenlig verksamhet.
Enströms Entreprenad AB
Org.nr: 556609-3620
Bolaget skall bedriva jordbruksarbeten, redovisning samt entreprenad, i huvudsak mark- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
EPK i Enköping AB
Org.nr: 556759-9146
Bolaget skall tillhandahålla sjukskötersketjänster, vård och omsorg samt utbildning till privata vårdinrättningar, landsting och kommuner även så tillhandahålla konsultverksamhet inom utbildning och administration till i ...
Eva Öhrling Redovisning AB
Org.nr: 556841-6449
Konsultverksamhet och rådgivning inom redovisning och beskatting samt därmed förenlig verksamhet.