Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Böcker i Johanneshov

Acumenta AB
Org.nr: 556613-0984
Bolaget skall bedriva organisationsutveckling och utbildningsverksamhet. Konsultverksamheten ska bestå av metod- och kompetensutveckling, verksamhetsanalys, planering och utvärdering och dokumentation. Bolaget ska progra ...
Art Director Anna Ågren AB
Org.nr: 556928-4945
Bolaget skall bedriva art director inom magasin, media och reklam. Grafisk formgivning av trycksaker, böcker, logotyper, profilprogram samt undervisning och all därtill hörande verksamhet.
Belaponte AB
Org.nr: 556320-1218
Föremålet för bolagets verksamhet är utföra tjänster inom språkvård, reseguidning och kulturutbyte samt föreläsning och utbildning inom kulturbransch och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med ...
Berit o Hans Bergström Konsulter AB
Org.nr: 556391-3366
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion av läromedel, konstnärlig verksamhet inom bland annat studioglas, konsultativ verksamhet inom företagsekonomi,bedriva entreprenadarbete med grävmaskiner, förval ...
CareerBuilder Nordic AB
Org.nr: 556665-3159
Bolaget skall marknadsföra och producera reklamfinansierade böcker och en webbsida inom området jobbsök samt bedriva verksamhet inom närliggande områden.
Caring Group of Sweden AB
Org.nr: 556871-1690
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom chefs- och verksamhetsutveckling samt projektledning och ledarutbildning, producera böcker, tillhandahålla coachning och utbildningsprogram, hålla föreläsningar och anordna ev ...
Frk Wiberg AB
Org.nr: 556908-3602
IT-konsulttjänster med inriktning mot kravanalys och kravspecifikation. Sömnad av damkläder, bakning och matlagning för försäljning samt för framställande av böcker och artiklar inom området.
Garme Media AB
Org.nr: 556711-0084
Bolaget ska verka inom journalistisk verksamhet, mediautveckling, PR och information, förlagsverksamhet företrädesvis avseende böcker samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hayyan International KB
Org.nr: 969732-5695
Lärar- och konsultuppdrag inom hotell och restaurangbranschen. Import och export av kringutrustning för bl.a. dryckesprovningar och event, t.ex. glas, karaffer, hällpiper, audiovisuell utrustning, träfat, böcker och därm ...
Jobbagenterna i Sverige AB
Org.nr: 556790-5228
Bolaget ska bedriva coachning, event- och städverksamhet, uthyrning inom eventbranschen, butlerservice, utbildning, publicering av böcker och tidskrifter, gym- och motions- anläggning, hotellverksamhet, researrangör, cat ...
Malika förlag HB
Org.nr: 969760-4677
Förlagsverksamhet med utgivning av böcker.
Malmfors Consulting AB
Org.nr: 556493-7505
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet bestående av dels risk- bedömning av kemiska ämnen och produkter, dels rådgivning i hälsofrågor samt andra aktiviteter av betydelse för risk- bedömning såsom forskning, utbildning, ...
Monilar AB
Org.nr: 556238-1177
Bolaget skall tillhandahålla tjänster och utrustning för registrering, redigering och produktion av information samt bedriva försäljning av böcker och därmed förenlig verksamhet.
Njewd Publishing HB
Org.nr: 969772-7643
Företaget kommer att vara ett bokförlag. Det vill säga ge ut böcker genom att sköta processen från manuskript, redigering av dessa till färdig bok. Samt försäljning av dessa böcker.
Odd Bird Stockholm AB
Org.nr: 556815-4727
Bolaget ska direkt eller indirekt via bolag bedriva verksamhet inom affärsutveckling, personlighets- och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten innefattar artistisk verksamhet, utförande av ...
Pageline AB
Org.nr: 556673-8943
Bolaget skall handla med trycksaker såsom affischer, foldrar, broschyrer, böcker och tidningar som produceras i länderna runt Östersjön samt mediaproduktion i anslutning till trycksaksproduktionen och därmed förenlig ver ...
Per Boström Design AB
Org.nr: 556803-5413
Bolaget ska bedriva produktion, utveckling, utgivning och utbildning av redaktionella produkter såsom dagstidningar, magasin och webbplatser, redaktionellt material, varumärken, trycksaker, marknadsmaterial och böcker, f ...
Placebo, Pul & Props AB
Org.nr: 556521-6479
Bolaget skall bedriva produktion av reklam, film och design med avsikt på scenografi för TV och event, layout för böcker samt logotyper och därmed förenlig verksamhet.
PrimaVi AB
Org.nr: 556340-2519
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultativ verksamhet inom områdena ekonomi och data samt försäljning av datatillbehör och därmed förenlig verksamhet samt varuhushandel väsentligen inom konsumtionshandel såsom konf ...
Spazial HB
Org.nr: 969727-2913
Tjänster inom inredningsarkitektur, inredningsdesign, fotodesign och fotografi. Förlagsverksamhet gällande egen utgivning av böcker, utställningsverksamhet gällande fotografi.