Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pageline AB

"Bolaget skall handla med trycksaker såsom affischer, foldrar, broschyrer, böcker och tidningar som produceras i länderna runt Östersjön samt mediaproduktion i anslutning till trycksaksproduktionen och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Broschyrer - Böcker
Org.nr: 556673-8943
Företagsform: Aktiebolag