Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Uppsala

A-M-bil HB
Org.nr: 969762-1374
Bil, mek samt däck.
Aktiebolaget Upplands Truckteknik
Org.nr: 556290-2402
Bolaget skall bedriva repaprationer, service och underhåll av truckar, maskiner och personbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Allehanda Glas i Uppsala AB
Org.nr: 556636-0235
Bolaget skall bedriva glasmästeriarbeten inklusive bilglas och mindre ombyggnader samt förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
ALPA El & Fordonsservice AB
Org.nr: 556355-5258
Bolaget ska bedriva bilverkstad, handel med bilar och reservdelar och därmed förenlig verksamhet.
Altuna Bygg och Mekaniska AB
Org.nr: 556754-9521
Bolaget ska bedriva bygg och montering av nya hus samt renovering och lagning av äldre hus, bilreparationer samt därmed förenlig verksamhet.
Arina Bilservice AB
Org.nr: 556952-4860
Bolagets verksamhet ska vara, bilreparationer, övrig bilvård och försäljning av biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Arina Taxi AB
Org.nr: 556798-8679
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva taxiåkeri samt bilverkstad.
Arvidsson & Eriksson AB
Org.nr: 556513-4920
Bolaget skall bedriva vård och behandling av företrädesvis ungdomar, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ASL Car Services Uppsala AB
Org.nr: 556788-6642
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilreparationer och därmed förenlig verksamhet.
Auto club Uppsala HB
Org.nr: 969705-7900
Bilhandel, bilverkstad, bilrekond, biltvätt samt därmed förenlig verksamhet.
Autocenter i Uppsala AB
Org.nr: 556287-7877
Bolaget skall bedriva bilhandel och bilreparationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Autovagn Uppsala AB
Org.nr: 556922-6326
Inköp, försäljning och uthyrning av begagnade bilar samt bil och däckservice.
Aves Bilverkstad AB
Org.nr: 556931-2290
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva en bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Balingsta Bil & Kylservice AB
Org.nr: 556255-8089
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av kemisk'tekniska produkter, reparationer och service på fordon och kylanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
BAs Bil HB
Org.nr: 916512-2582
Bilverkstad samt försäljning av begagnade bilar.
BCS Bilservice AB
Org.nr: 556523-0256
Bolaget skall bedriva handel och service av bilar idka därmed förenlig verksamhet.
BéOs Bilservice AB
Org.nr: 556579-6967
Bolaget skall bedriva bilverkstad, försäljning av reservdelar och tillbehör, import och export av bilar samt andra sällanköpsvaror inom fritidsbranschen, konsulting inom export & import av bilar ävensom idka därmed fören ...
Bergenfors Motorrenovering AB
Org.nr: 556298-7502
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva renovering av bilar och motorer, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BF:s Bil & Plåtslageri AB
Org.nr: 556824-9170
Bolaget skall bedriva handel och reparationer av bilar, utföra plåtslageriarbeten samt bedriva förvaltning av aktier och värdepapper.
Bil2an i Uppsala AB
Org.nr: 556782-1458
Bolaget ska bedriva handel med bilar, fordon och biltillbehör, förmedla fordon, bedriva bilvård, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.