Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Upplands väsby

Aktiebolaget Upplands Väsby Bil & Motor
Org.nr: 556283-7210
Bolaget skall bedriva service och reparation av motorfordon, idka handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Automartin AB
Org.nr: 556968-7816
Bolagets verksamhet är reparationer och ombyggnad av fordon samt försäljning av fordon och reservdelar till dessa. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper.
Bermoföretagen AB
Org.nr: 556419-6854
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka speditionsverksamhet, transport av gods samt persontransporter samt reparation av fordon coh entreprenadmaskiner, uthyrningsverksamhet av fordon med personal samt därmed före ...
Bra Bil Väsby Stockholm AB
Org.nr: 556427-4743
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, direkt eller indirekt idka handel med bilar, reservdelar och tillbehör och driva bilverkstadsrörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BW Motorteknik AB
Org.nr: 556907-9378
Bolaget ska bedriva bilverkstad samt försäljning av tillbehör och reservdelar och därmed förenlig verksamhet.
Caravan och Trailer Service i Upplands-Väsby AB
Org.nr: 556886-4473
Aktiebolaget ska bedriva service och reparationer av fordon och flytfartyg samt försäljning av fordon. Bolaget skall även bedriva entreprenadverksamhet samt utföra installations- och reparationsarbeten på byggnader, förv ...
DS Rekond AB
Org.nr: 556708-6888
Bolaget skall bedriva rekonditionering av bilar, båtar och därmed förenlig verksamhet.
Förenade Bilglas i Sverige AB
Org.nr: 556709-8081
Aktiebolaget skall bedriva bilglasverksamhet, bilplåtsverksamhet och bilverkstad. Handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar och andra värdepapper. Handel med och äga fast egendom samt ävensom idka annan ...
Gnmatic AB
Org.nr: 556989-2754
Bolaget ska huvudsakligen bedriva service och rengöring främst av tvätthallar och därmed förenlig verksamhet.
Håbo Bilvård AB
Org.nr: 556767-6902
Bolaget ska bedriva handel med tjänster och produkter för bilvård, bilservice, gummiverkstadsrörelse, verksamhet med travhästar, såval avel, uppfödning som tävlingsverksamhet, handel med och förvaltning av fast egendom, ...
Kurre och Brollans Bilservice AB
Org.nr: 556119-7137
Bolaget skall driva bilreparationsverkstad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
M J Contractor AB
Org.nr: 556492-6904
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, mark- och anläggningsarbeten samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
M.O bil & konsult AB
Org.nr: 559006-4654
Handel med Bil, mc och hälsoutrustning samt investering i företag som kan generera avkastning och därmed förenlig verksamhet.
Meko Service Hemmesta AB
Org.nr: 556428-1102
Bolaget skall bedriva verksamhet som omfattar reparation och underhåll av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Meko Service Susannes Bilverkstad i Härlöv AB
Org.nr: 556964-0641
Bolaget ska bedriva bilreparationer samt därmed förenlig verksamhet.
Meko Service Tyresö AB
Org.nr: 556961-2319
Bolaget ska bedriva bilreparationer samt därmed förenlig verksamhet.
Mekonomen BilLivet AB
Org.nr: 556845-2196
Bolaget ska bedriva försäljning av biltillbehör och bilreserv- delar samt bedriva bilverkstad och därmed förenlig verksamhet.
Mekonomen BilLivet Akalla AB
Org.nr: 556882-0772
Bolaget skall bedriva verksamhet som omfattar reparation och underhåll av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Mekonomen BilLivet Backaplan AB
Org.nr: 556756-1146
Bolaget skall bedriva allmän service och reparation av motorfordon.
Mekonomen Billivet Bromma AB
Org.nr: 556864-3455
Bolaget skall bedriva verksamhet som omfattar reparation och underhåll av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.