Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Strängnäs

Anl Maskin AB
Org.nr: 556593-1366
Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten och konsultverksamhet, uthyrning av lokaler, arbetskraft och maskiner inom mark- anläggningsbranschen. Bolaget ska även bedriva verkstads-, reparationsarbeten och försäljning av res ...
Autovård och Mek. Strängnäs AB
Org.nr: 556913-3464
Bolaget ska bedriva bilvård och bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Bilcenter i Strängnäs AB
Org.nr: 556755-5593
Bolaget ska bedriva finansverksamhet utan att driva sådan rörelse som avses i lagen (1987:617) om bankrörelse, lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, lagen (1988:606) om finansbolag eller försäk- ringsrörelse, äga och förv ...
Bärgning & Transporter, Lars Karlsson AB
Org.nr: 556237-0113
Bolaget skall idka bilbärgnings- och transportverksamhet utföra bilreparationer och bilserviceverksamhet, uthyrning av bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Car Care i Strängnäs HB
Org.nr: 969770-0897
Bilverkstad och rekond.
Gunnings Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556931-0526
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva byggverksamhet, snickeri och renovering av byggnader, entreprenadarbete, mark- & grundarbeten, bilreparationer samt även bedriva konsultverksamhet inom dessa o ...
Härads Bil & Verkstad AB
Org.nr: 556888-6641
Bolaget skall bedriva bilverkstad, försäljning av reservdelar samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva verksamhet inom bygg och anläggning, innefattande personal och maskiner.
Kjell Hedins Bilservice AB
Org.nr: 556216-3021
Bolaget skall bedriva bilverkstad, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LSS Sweden AB
Org.nr: 556703-3278
Bolaget ska tillverka och konstruera detaljer och prototyper till alla slags fordon, reparera fordon, bygga fordon, handla med fordon och fordonsdelar, import, svets och service i anslutning härtill, mekanisk verkstad sa ...
Lövlunds Stall & Motor HB
Org.nr: 969758-4820
Företaget ska bedriva uthyrning av stallplatser i stall, uppfödning av hästar, utbildning inom häst och husdjur, försäljning av foder, strö och tillbehör till hästar samt husdjur, pensionatverksamhet för husdjur, hästver ...
Mälardalens Biltvätt AB
Org.nr: 556947-3308
Bolaget skall bedriva tvättanläggning för fordon, service av fordon, värdepappersförvaltning och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Niburg & Seger Enterprise AB
Org.nr: 556641-7001
Föremålet för bolagets verksamhet är att försälja bilvårdsprodukter, däck samt rekonditionera bilar, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
P10's Lastbilsverkstad i Strängnäs AB
Org.nr: 556907-4510
Bolagets verksamhet ska vara att laga lastbilar och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Skoglunds Mekaniska i Strängnäs AB
Org.nr: 556654-2014
Bolaget skall bedriva service och reparationer av bil och MC samt personlig assistansservice för funktionshindrade samt annan därmed förenlig verksamhet.
Storängens Bilverkstad & Bilvård AB
Org.nr: 559024-7770
Bolaget skall bedriva bilverkstad & bilvård och därmed förenlig verksamhet.
Strängnäs Autoservice AB
Org.nr: 556223-4350
Bolaget skall bedriva handel med reservdelar och tillbehör för personbilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, stationära kompressorer och växellådor samt utföra reparationer och service i anslutning härtill, hyra ut fordon ...
Strängnäs bilteknik AB
Org.nr: 556757-2747
Aktiebolaget ska bedriva underhåll, service och reparationer av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Strängnäs Biltvätt & Rekond AB
Org.nr: 556974-6463
Föremålet för bolagets verksamhet är biltvätt och rekond och därmed förenlig verksamhet.
Strängnäs Bilverkstad och Plåt AB
Org.nr: 559010-8485
Bolaget skall bedriva handel med bilar samt bilverkstad och därmed förenlig verksamhet.
Strängnäs Bilvård KB
Org.nr: 969745-9999
Bilvård och handel med begagnade bilar.