Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Stockholm

2M Bil AB
Org.nr: 556659-5848
Bolaget ska bedriva rekonditionering, reparationer och handel med bilar och andra fordon samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom.
A-S Lastbilsservice AB
Org.nr: 556185-4125
Bolaget ska utföra reparationsarbeten av last- och tankbilar, ombyggnader och svetsarbeten i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
Akvendia AB (publ)
Org.nr: 556802-5612
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva urtvecklingsprojekt och konsultationer inom fastighetsbranschen och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Alexandra Engineering AB
Org.nr: 556273-1330
Bolaget skall utföra bilreparationer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Allmeat i Stockholm AB
Org.nr: 556889-6020
Aktiebolaget ska bedriva byggrörelse i egen regi eller på entreprenad. Handel med livsmedel, import och grossiströrelse inom livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
anjara HB
Org.nr: 969756-0515
Bilverkstad, bilmekaniker samt specialist inom bilelektronik.
Ankebo Transport AB
Org.nr: 556453-3734
Bolaget skall bedriva åkerirörelse avseende specialtransporter, handikapptransporter, färdtjänst, andra person transporter och bilservice samt därmed förenlig verksamhet.
AR-Bil AB
Org.nr: 556061-3316
Bolaget skall bedriva bilverkstad, garageuthyrning samt försäljning av personbilar jämte förenlig verksamhet.
Aregio AB
Org.nr: 556485-6069
Bolaget skall bedriva franchiseverksamhet, service, reparationer, tillverkning och försäljning av tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet inom fordons-, tåg-, flyg- och båtbranscherna, handel med immateria ...
Arosa Bilservice AB
Org.nr: 556835-6280
Bolaget ska utföra bilservice- och biltvättsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Auto Kino AB
Org.nr: 556526-9700
Bolaget skall bedriva bilvård, däckbyte och försäljning. Import och export av bilar och motorcyklar. Bil och motorcykel försäljning och bil och motorcykel förmedling samt konsultationer därkring och därmed förenlig verks ...
Auto Mec Nova AB
Org.nr: 556791-3057
Bolaget ska bedriva bilverkstad.
Auto Risma HB
Org.nr: 969605-7026
Försäljning av begagnade bilar. Reconditionering av bilar.
Auto Sifax AB
Org.nr: 556702-9375
Bolaget ska sälja begagnade bilar.
AutoCity Bilskador AB
Org.nr: 556628-6596
Bolaget ska bedriva reparationer av motorfordon, bilvård, lack och bilplåt, import och export av motorfordon, förvaltning och försäljning av byggnader och fastigheter, och därmed idka förenlig verksamhet.
Autodelta HB
Org.nr: 969673-7312
Bilverkstad, försäljning av racingprodukter, trimmning och tuning.
Autovan Sales & Repair Sweden AB
Org.nr: 556603-8930
Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning, service och reparation samt import och export av nya och begagnade bilar, båtar och motorcyklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Awall Service HB
Org.nr: 969736-6905
Föremålet för bolagets verksamhet skall innefatta att bedriva servicearbeten inom båt- och bilbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med bilar och båtar samt därmed förenlig verksamh ...
Axares AB
Org.nr: 556697-2799
Bolaget skall bedriva verksamhet såsom entreprenader inom byggsektorn samt förvaltning av fastigheter, fast och lös egendom samt produktion och utveckling av råmaterial, byggmaterial och därmed förenlig verksamhet. Samt ...
Axelina AB
Org.nr: 556532-6518
Bolaget skall bedriva budbilsverksamhet, catering, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.