Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Nacka

ARK Invest i Sverige AB
Org.nr: 556758-2449
Aktiebolaget ska bedriva handel, nyproduktion av fastigheter, renovera fastigheter, köpa och sälja fastigheter samt bedriva därmed likande verksamhet.
Bilvårdshuset i Nacka AB
Org.nr: 556945-4035
Bolaget ska bedriva bilrekonditionering, bilverkstad och därmed förenlig konsultverksamhet samt handel med aktier och värdepapper.
C.T.O Bil & Motor HB
Org.nr: 969748-2678
Bilverkstad, detaljhandel med reservdelar och tillbehör för motorfordon. Försäljning av motorfordon. Byggverksamhet, handel med byggmaterial, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Corall AB
Org.nr: 556655-9505
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med bilar, båtar, mc, biluthyrning, bilverkstad, bilrekonditionering samt äga och förvalta aktier och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekhart Motor AB
Org.nr: 556647-2543
Bolaget skall bedriva bil- och båtreparationer, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Inedals Mekaniska Verkstad AB
Org.nr: 556163-1689
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilreparationsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Jyma Bil i Nacka AB
Org.nr: 556849-4792
Aktiebolaget ska bedriva bilverkstad samt idka därmed förenlig verksamhet.
K - Erikssons bilservice AB
Org.nr: 556845-3103
Föremålet för bolagets verksamhet är bilverkstad och därmed förenlig verksamhet. Bilförsäljning och bilbärgning.
Kilda AB
Org.nr: 556622-2674
Bolaget skall idka service, reparationer, tillverkning och försäljning av tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet inom fordons-, båt-, motorcykel- och flygplans- branscherna.
Laga AB
Org.nr: 556537-5515
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukvård samt därmed förenlig verksamhet, ävensom skall bolaget bedriva köp, renovering, förvaltning samt försäljning av bilar och därmed förenlig verksamhet, samt utbildn ...
Mikael Jarekrans AB
Org.nr: 556330-8856
Bolaget skall bedriva värdepappersförvaltning och reparation och handel med motorfordon.
Nacka Allservice TC AB
Org.nr: 556643-8932
Bolaget skall bedriva bilverkstad, handel med bilar samt åkeri och därmed förenlig verksamhet.
Perfex AB
Org.nr: 556601-5250
Bolaget skall bedriva bilservice och bilvård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
RSG Stockholm AB
Org.nr: 556693-0045
Bolagets verksamhet ska vara konsultation inom byggbranschen, bilvård-, båtvård samt äga och förvalta bolag, fastigheter, aktier och värdepapper. Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör.
Rylers Mek & Service AB
Org.nr: 556920-7466
Bolaget ska bedriva service, reparationer och försäljning av fordon, marina fordon, entreprenadmaskiner, industrimaskiner såsom automationstekniska maskiner och teknisk utrustning samt utförande av transporter. I övrigt ...
SMA Bilverkstad AB
Org.nr: 556924-6514
Bolagets verksamhet ska vara allmän service och reparation utav motorfordon och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fast egendom.
SRC Dick Persson AB
Org.nr: 556574-6830
Bolaget skall bedriva rekonditionering och service samt inköp och försäljning av fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stockholms Bilgrupp Norden AB
Org.nr: 556928-9233
Aktiebolaget ska bedriva handel med bilar, båtar, mc, biluthyrning, bilverkstad, bilrekondering, äga och förvalta fast egendom samt bedriva annan härmed jämförlig verksamhet.
Svensk Självtvätt AB
Org.nr: 556686-3980
Bolaget ska etablera, äga 'ocheller driva tvättanläggningar för självtvätt av motorfordon.
Sweden Green Trading AB
Org.nr: 556902-7930
Åkeri, taxi, transport, bilvård, export och import av kläder, bilar och bildelar, husbilsuthyrning, biluthyrning, bilhandel, parkeringsservice, utveckling av programvara relaterat till transport och åkeri, budförtag, log ...