Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Ludvika

Bil- & Elservice i Ludvika AB
Org.nr: 556750-3163
Bolaget ska bedriva bilverkstad, försäljning av bildelar, handel med begagnade bilar jämte därmed förenlig verksamhet.
Björsjö Motor AB
Org.nr: 556919-8160
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation av fordon och därmed förenlig verksamhet.
Carnila AB
Org.nr: 556574-7911
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import av handel med motorfordon, uthyrning av motorfordon, bilverkstad, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Carnila Holding AB
Org.nr: 556998-3603
Bolaget ska bedriva import och handel med motorfordon, uthyrning av motorfordon, bilverkstad, försäljning av reklamplatser och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Clemens Bil AB
Org.nr: 556416-4464
Bolaget skall bedriva försäljning av motorfordon och bilreservdelar samt verkstadsrörelse i anslutning därtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Cyklon i Ludvika AB
Org.nr: 556312-0897
Bolaget skall bedriva försäljning och reparationer av begagnade bilar, uthyrning av förströelsespel samt brandbevakning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Dalahästar Motoroptimering AB
Org.nr: 559025-4818
Föremålet för bolagets verksamhet är bilverkstad och därmed förenlig verksamhet.
Dennis Wennström AB
Org.nr: 559010-0987
Föremålet för bolagets verksamhet är montage- och byggtjänster och därmed förenlig verksamhet.
Ekotvätt i Ludvika AB
Org.nr: 556784-0920
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvårdsverksamhet, fastighetsförvaltning och uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Fastmec AB
Org.nr: 556801-0879
Bolaget ska bedriva bilverkstad samt annan därmed förenlig verksamhet.
Glenns Bilvård i Ludvika AB
Org.nr: 556805-2244
Bolaget skall bedriva bilvård och utföra service och rekond av fordon samt försäljning av biltillbehör, bilvårdsprodukter, fordonsservice och därmed förenlig verksamhet.
Grunds Plåt & Isolering AB
Org.nr: 556678-3659
Bolaget skall bedriva montering, tillverkning, underhåll och service inom tunnplåtslageri och isoleringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Erikssons Diversehandel
Org.nr: 969766-8375
Försäljning av charkuteriprodukter, kött, fisk. Försäljning och reparation bilar, biltillbehör. Försäljning av produkter anpassade för marknadsförsäljning.
Huzar Custom AB
Org.nr: 556909-8253
Bolaget skall bedriva import, försäljning, service, reparation och uthyrning av motorcyklar, bilar, båtar, husvagnar, släpvagnar, reservdelar och konsultverksamhet inom dessa branscher. Bolaget skall även bedriva handel ...
Jörgen Busk Entreprenad AB
Org.nr: 556687-0357
Bolaget ska bedriva grävarbeten, schaktning och godstransporter, handel med fordon och entreprenadmaskiner, reparation av fordon och entreprenadmaskiner samt uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet.
Kurts Husvagnar AB
Org.nr: 556925-5705
Bolaget ska bedriva yrkesmässig handel med husbilar, husvagnar och fordon med tillbehör och reservdelar samt serviceverkstad och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Locanders Bil AB
Org.nr: 556165-4566
Bolaget skall bedriva bilförsäljning samt bilserviceverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lundgrens Rekond & Bil AB
Org.nr: 556917-0771
Föremålet för bolagets verksamhet är plåt-, plast- och övriga reparationer av bilar och andra transportmedel. Köp och försäljning av bilar och därmed förenlig verksamhet.
P.O.G Bilservice i Ludvika AB
Org.nr: 556614-5586
Bolaget skall bedriva bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
P.O.G Maskinteknik i Ludvika AB
Org.nr: 556156-7222
Bolaget skall bedriva försäljning, reparation och uthyrning av bilar, bilreservdelar och verkstadsmaskiner och verkstadsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.