Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Lidköping

A ENGMANS BILSERVICE AB
Org.nr: 556423-3699
Bolaget skall utföra service och reparationer av bilar, samt därmed förenlig verksamhet.
BETTAB AB
Org.nr: 556673-5477
Bolaget skall bedriva in- och utvändig tvätt och rengöring av lastbilar och andra tunga fordon, äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Cetec i Lidköping KB
Org.nr: 969698-0904
Lackering samt rostskyddsbehandling av fordon och industri- produkter. Reparation och service av bilar, motorcyklar och båtar.
CK's Marin & Fordonsservice AB
Org.nr: 556884-0408
Aktiebolaget ska bedriva service och reparation av fordon och båtar, försäljning av reservdelar, försäljning av fordon och båtar, uthyrning av bilar, båtar, traktor och släpvagn och därmed förenlig verksamhet.
DAVIDS BIL & MASKINSERVICE AB
Org.nr: 556456-7658
Bolaget skall utföra reparationer och service av bilar samt entreprenad- och lantbruksmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
Forward Look cars and parts HB
Org.nr: 969632-7809
Renovering av veteranbilar samt försäljning av bilar och delar.
GDS-Gubbar AB
Org.nr: 556774-7794
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra tvättning och service av bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Gösslunda Bil o Traktor HB
Org.nr: 969623-3734
Reparation och service av bilar och lantbruksmaskiner.
HRM Bil Motortorget AB
Org.nr: 556528-1655
Bolaget ska bedriva försäljning, reparation samt service av datautrustning, datautbildning, programmering på internet, försäljning av internettjänster, försäljning av kontorsmateriel, bilhandel med bilservice och reparat ...
Härene Bil AB
Org.nr: 556718-0616
Bolaget skall bedriva handel med bilar, nya och begagnade med förenliga verksamheter som service och reparationer, försäljning av tillbehör och reservdelar samt biluthyrning.
Jan Klangs Bilservice AB
Org.nr: 556183-8888
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka bilförsäljning, driva bilverkstad och bilservice samt därmed sammanhängande verksamhet.
Lidbil AB
Org.nr: 556108-0085
Bolaget skall driva försäljning av fordon med verkstadsrörelse härför ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lidbil Lastvagnar AB
Org.nr: 556214-0318
Bolaget skall bedriva handel med nya och begagnade lastvagnar och bussar. Äga och förvalta fast egendom samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lidköpings Biltjänst AB
Org.nr: 556635-7538
Bolaget skall bedriva bilförmedling (mäklare), bilförsäljning, biltvätt samt därmed förenlig verksamhet.
Lidköpings Fordonsteknik AB
Org.nr: 556897-7697
Aktiebolaget ska bedriva fordonsservice, fordonsreparationer, reservdelsförsäljning och därmed liknande verksamhet.
Mekboa Mikael Markström AB
Org.nr: 556381-4622
Bolaget skall bedriva fordonsservice, fordonsreparationer, reservdelsförsäljning, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
OP:s Bilvård HB
Org.nr: 969646-1269
Bilverkstad, reconditionering.
Saleby Bulk & Tank AB
Org.nr: 556652-3055
Bolaget skall bedriva tillverkning- och reparationsverkstad för bilar och andra tyngre fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Toveks Lastbilar AB
Org.nr: 556136-3366
Bolaget ska driva handel med och reparationer av nya och begagnade lastbilar, försäljning av reservdelar till lastbilar, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt driva därmed förenlig verksamhet.
Toveks Personbilar AB
Org.nr: 556063-0740
Bolaget ska bedriva handel med och reparationer av nya och begagnade personbilar och transportbilar, försäljning av reservdelar till personbilar och transportbilar, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepa ...