Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Kristinehamn

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB
Org.nr: 556664-0909
Bolaget skall bedriva röjning och grävning av sjöar och vattendrag, rostskydd och reparation av motorfordon, bedriva kontorstjänster åt företag, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig ver ...
Aktiebolaget Weststrands Husvagnsservice
Org.nr: 556343-9412
Bolaget skall utföra husvagnsreparationer och bedriva försäljning av tillbehör och reservdelar till husvagnar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Auto Center i Kristinehamn AB
Org.nr: 556625-3448
Bolaget skall bedriva fordonsreparationer, försäljning av reservdelar, kontroll av egna reparationer, kontroll av mobila köldmediesystem klass 2,3 ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bengt Eriksson Husvagnsservice AB
Org.nr: 556839-9371
Bolaget ska bedriva reparationer av husvagnar, husbilar och släpkärror. Försäljning av tillbehör och reservdelar till husvagnar, husbilar och släpkärror. Uthyrning av personal.
Bil & Maskin i Kristinehamn AB
Org.nr: 556639-8938
Bolaget skall idka handel och reparation med bilar och lastmaskiner, förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bra Motorsport i Kristinehamn AB
Org.nr: 556461-5531
Bolaget skall handla med motorfordon, reservdelar därtill, utföra reparationer på och utveckling av motorer och därmed förenlig verksamhet.
Convoy Parts AB
Org.nr: 556892-0317
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och utföra montering av tillbehör till motorfordon samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Erik Anderssons Bil och Maskin AB
Org.nr: 556186-8430
Bolaget skall bedriva försäljning av maskiner och motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Fordonstvätten i Karlstad AB
Org.nr: 556946-2301
Bolaget skall bedriva rekonditionering samt utvändig rengöring av fordon såsom lastbilar, personbilar, husbilar och husvagnar. Även magasinering av inventarier. Bolaget ska även bedriva café- verksamhet med servering av ...
Grahns Husvagnsservice AB
Org.nr: 556746-9118
Bolagets verksamhet är reparation och försäljning av husvagnar, entreprenadverksamhet såsom snöröjning, markarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Granås Maskin AB
Org.nr: 556730-0008
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skogsbruk, handel med däck, bilar, ATV fyrhjuliga terrängfordon, traktorer, skogsmaskiner samt till dessa utföra reparationer, sälja utrustning och reservdelar. Bolaget sk ...
Hala Bilvård AB
Org.nr: 556903-2229
Aktiebolaget ska bedriva bilvård, tvättbilar och reparation personbilar.
Handelshuset i Kristinehamn AB
Org.nr: 556630-1635
Företaget ska äga, förvalta samt uthyrning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Humlegårdsvägens Bygg&Bilvård AB
Org.nr: 556968-5703
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, service av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Kristinehamns Automekanik AB
Org.nr: 556362-7800
Bolaget skall idka reparationsverksamhet av bilar, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Kristinehamns Bildemontering & Bilservice AB
Org.nr: 556865-8503
Bolaget ska bedriva bilskrot, bildemontering och bilreparationer samt annan därmed förenlig verksamhet.
Kristinehamns Bilvård AB
Org.nr: 556708-3786
Bolaget skall bedriva rekonditionering av fordon jämte därmed förenlig verksamhet.
Lusaskens TS AB
Org.nr: 556906-1251
Bolaget skall bedriva tvätt och service av transportfordon och sophanteringsutrustning samt annan därmed förenlig verksamhet.
MK Servicepartner AB
Org.nr: 556857-2019
Aktiebolaget ska bedriva reparation av bilgas, rekond av fordon, försäljning av batterier, oljor, reservdelar och kemtekniska varor samt därmed förenlig verksamhet.
MMB MEC Fordonsservice AB
Org.nr: 556737-3518
Föremålet för bolagets verksamhet är verkstad för tunga fordon och personbilar, tvätthall, uthyrning av lokal, uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.