Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Kalmar

Kalmar Bilkylarservice AB
Org.nr: 556603-9573
Bolaget skall bedriva bilreparationer och därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Bilutrustning AB
Org.nr: 556780-0023
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av bilstereo, mobiltelefoner, solfilm samt biltillbehör och därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Bilvård AB
Org.nr: 556936-5934
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rekonditionering av bilar, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Bilvård i Småland AB
Org.nr: 556644-8386
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rekonditionering av bilar, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Lastvagnar AB
Org.nr: 556971-6524
Aktiebolaget ska bedriva reparation och service av lastvagnar.
Karossen Lars Joelsson AB
Org.nr: 556399-3913
Bolaget skall utföra bilskadereparationer samt bedriva försäljning av fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kennert Sivertsson Service- & Underhåll AB
Org.nr: 556211-8728
Bolaget skall bedriva service- och underhållsarbeten avseende fastigheter och bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Larssons Bil i Kalmar AB
Org.nr: 556200-6550
Bolaget skall bedriva bilverkstad jämte därmed förenlig verksamhet.
Lasses Bil- och MC-service i Kalmar AB
Org.nr: 556897-5535
Bolagets verksamhet är att bedriva reparation och underhåll av bilar och motorcyklar samt försäljning av kringutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Liljas Personbilar AB
Org.nr: 556050-5082
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel med motorfordon, serviceverksamhet och äga och förvalta värde- papper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Lindsdals Bilcenter AB
Org.nr: 556146-4065
Bolaget skall bedriva handel med begagande bilar, uthyrning av släpvagnar, hästtransport och andra transportfordon, bensinförsäljning, bilserviceverkstad, samt livsmedelsbutik, äga och förvalta värdepapper och fastighete ...
Mekka Traffic AB
Org.nr: 556201-5262
Bolaget skall bedriva handel med motorfordon med därtill hörande varor och tjänster, bensin- och servicestationer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva fastighets- förvaltning samt handel med värdepa ...
Norba AB
Org.nr: 556012-0882
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att arbeta i verkstadsindustrin, främst verksamma inom tillverkning och försäljning av produkter till renhållningsmarknaden, samt äga och förvalta aktier och delar av andra ...
Philipson Syd Bil AB
Org.nr: 556026-5646
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
ProGlow i Kalmar AB
Org.nr: 556562-9036
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom reparation och underhåll av fordon och båtar, försäljning av reservdelar och tillbehör, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Reclaim Lite AB
Org.nr: 556834-3288
Aktiebolaget ska bedriva programvaruutveckling inom IT samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter.
Restaurang Storgatan i Mönsterås AB
Org.nr: 556888-8381
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva när- livsbutik och restaurangverksamhet därmed förenlig verksamhet.
Rudvihuset AB
Org.nr: 556648-6261
Bolaget skall bedriva handel med nya och begagnade bilar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rydbergs Lastbilar AB
Org.nr: 556428-5509
Bolaget skall bedriva försäljning av lastbilar och tunga fordon som auktoriserad återförsäljare till Scania, bedriva service och försäljning av reservdelar, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Smålands Motor AB
Org.nr: 556773-5021
Bolaget ska idka handel med, och reparationer av personbilar och transportbilar samt bedriva finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som nämns i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag.