Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Handen

Alcanta AB
Org.nr: 556672-3614
Bolaget ska idka service, reparationer, tillverkning och försäljning av tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet inom fordons-, tåg-, flyg-, och båtbranscherna.
Bilvårdsteknik i Haninge AB
Org.nr: 556547-8699
Bolaget skall bedriva service och transport av motorfordon, försäljning av reservdelar och tillbehör, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Dalarös Eviga AB
Org.nr: 556917-6927
Bolaget ska bedriva företagsstäd, hemsstäd, fönsterputs, hemtjänst, klippa gräsmattor, lövkrattning, bilvård och snöskottning samt därmed förenlig verksamhet.
GH Däck och Motor AB
Org.nr: 556788-9414
Bolaget ska bedriva bilverkstad med handel av däck och hjul samt förenlig verksamhet.
Hamza bilverkstad HB
Org.nr: 969761-9733
Reparation och handel med begagnade bilar.
Handen Bilservice HB
Org.nr: 969745-8835
Bilverkstad, däckförsäljning, försäljning av begagnade bilar och därmed förenlig verksamhet.
Haninge CampService AB
Org.nr: 556929-5511
Bolaget ska bedriva service och reparationer av fordon, husvagnar och husbilar samt därmed förenlig verksamhet. Även försäljning av fordon, husvagnar och husbilar.
HTM Bil och Maskin AB
Org.nr: 556597-7765
Bolaget skall bedriva reparationer av fordon och maskiner, köp och försäljning av fordon och maskiner, köp och försäljning av aktier och värdepapper, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Intera Sverige AB
Org.nr: 556456-2279
Bolaget ska driva handel med köp och försäljning samt repara- tioner av fordon och tillbehör till fordon, köp och försäljning av verktygsmaskiner, verktyg, konsultverksamhet, fastighetsförvaltning samt idka därmed förenl ...
K3 Autocenter AB
Org.nr: 556625-1327
Bolagets verksamhet skall vara att utföra reparationer och service på motorfordon samt försälja bilar, reservdelar och tillbehör samt idka med det föregående förenlig verksamhet.
Kill Bil Service HB
Org.nr: 969763-7800
Bilverkstad och därmed förenlig verksamhet.
Kurt Berglund Bil & Fritid AB
Org.nr: 556429-8015
Föremålet för bolagets verksamhet är bilverkstad, kiosk, uthyrning av motorfordon, äga och förvalta fast och lös egnedom och därmed förenlig verksamhet.
LARMAC AB
Org.nr: 556899-8719
Bolaget skall bedriva bilverkstad, samt försäljning av bildelar och därmed förenlig verksamhet.
RSKF Bilservice AB
Org.nr: 556832-2829
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra service och reparation av motorfordon jämte därmed förenlig verksamhet.
SLÄTMOSSENS BILSERVICE HB
Org.nr: 916617-3428
BILVERKSTAD OCH FÖRSÄLJNING AV BILAR OCH TILLBEHÖR SAMT IMPORT AV PERSONBILAR, LASTBILAR OCH JEEPAR
Solsätra Hiss & Service AB
Org.nr: 556910-5892
Företaget ska bedriva tjänster som innefattar reparation, installation, felsökning och service av hissar, samt bilservice, bilbyggen, trädfällning och annan typ av allservice.
Stiven Bilförsäljning AB
Org.nr: 556953-6138
Bolaget ska bedriva bilförsäljning, bilverkstad, bilvård och däck.
Stiven Bilverkstad AB
Org.nr: 556939-2680
Aktiebolagets verksamhet ska vara bilverkstad, bilvård och däck.
Stockholm Plåt & Bil AB
Org.nr: 556978-4928
Bolaget skall bedriva plåt- och bilverkstad handel med bildelar och därmed förenlig verksamhet.
Tiptop Bilservice i Haninge AB
Org.nr: 556935-8640
Bolaget skall bedriva bilverkstad, transport, rekonditionering, foliering av bilar och därmed förenlig verksamhet.