Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Halmstad

54ans bil o däck service KB
Org.nr: 969717-2329
Bilverkstad samt däckservice, handel med begagnade bilar samt agenturverksamhet.
Anderberg & Persson AB
Org.nr: 556711-0647
Bolaget skall bedriva däck- och bilservice samt därmed förenlig verksamhet.
Anderbergs Däck AB
Org.nr: 556597-8946
Bolaget skall bedriva handel och montering av däck för såväl lätta som tunga fordon samt utföra bilreparationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Andreassons Däck AB
Org.nr: 559023-7821
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av däck, reparation och service av bilar. Förvaltning av fastigheter och förvaltning av värdepapper.
Auto Clean i Halmstad HB
Org.nr: 969761-5079
Bilrekonditionering, service och reparation av motorfordon.
Autodena AB
Org.nr: 556828-9135
Service,reparationer och annat inom fordon.
Autolack i Halmstad AB
Org.nr: 556430-9531
Bolaget skall bedriva reparation, lackering, underhåll samt försäljning av motordrivna fordon, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bendt Bil AB
Org.nr: 556128-5379
Bolaget skall sälja fordon, tillbehör och reservdelar samt bedriva tillhörande verkstadsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Bil & Alltjänst i Halmstad AB
Org.nr: 556942-8815
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, reparation och service av motorfordon och därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper.
Bil & Kylarservice i Halmstad AB
Org.nr: 556948-0618
Bolaget ska bedriva allmän service och reparation av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Bil&Marinteknik i Halmstad KB
Org.nr: 916440-0088
Bolaget skall bedriva handel med båtar, motorer, mopeder och bilar samt service av dito.
Bil-Månsson i Halland AB
Org.nr: 556740-0857
Bolaget ska bedriva handel med bilar, service, reparationer, tvätt och rekonditionering av bilar försäljning av reservdelar och bränsle, finansiering av bilar, uthyrning av bilar samt därmed förenliga verksamheter.
Bilskadecenter i Halmstad AB
Org.nr: 556601-6167
Bolaget skall bedriva bilriktning, bilreparationer och handel med bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Bilvårdscenter i Halmstad AB
Org.nr: 556412-4203
Bolaget skall bedriva rekonditionering av bilar och andra motorfordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Delecto AB
Org.nr: 556561-2503
Föremålet för bolagets verksamhet är service, reparation, tillverkning och försäljning av tjänster och produkter avsedda för bil-,båt-, motorcykel- och flygbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ejnarssons Svets & Motortjänst AB
Org.nr: 556421-2883
Bolaget skall bedriva reparation av entreprenad- och transportfordon, samt därmed förenlig verksamhet.
Flygstadens biltvätt AB
Org.nr: 556696-2873
Bolaget ska bedriva anläggning för biltvätt och därmed förenlig verksamhet.
Fordonsteknik i Väst AB
Org.nr: 556749-6921
Aktiebolaget ska utföra handel, service och elinstallationer av lättare och tyngre fordon.
Fuelpoint AB
Org.nr: 556851-1942
Aktiebolaget ska projektera och driva fordonstvätt anläggningar med försäljning av tjänster för bilvård, bedriva drivmedels- försäljning och drivmedelsanläggningar och marknadsförings- konsultationer, samt därmed förenli ...
Hallands veteranbilsreparationer HB
Org.nr: 969773-6768
Reparationer av äldre fordon och förmedling samt därtill förekommande arbeten.