Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Enköping

Johan Mörk Bil och Lack i Enköping AB
Org.nr: 556582-4207
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av bilar, båtar, motorcyklar, mopeder, bil- och lackservice, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
K.I.H Skälby Bil & Plåt i Enköping AB
Org.nr: 556412-6638
Bolaget skall bedriva bilverkstadsrörelse och fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mbvmarin Enköping AB
Org.nr: 556891-6174
Bolaget ska bedriva reparationer och underhåll av fordon och båtar, försäljning av reservdelar i anslutning därtill, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
MJ Shinetec AB
Org.nr: 556816-5038
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva recond av bilar och båtar, äga och förvalta lös och fast egendom och bedriva med ovanstånde förenlig verksamhet.
PW's Motor AB
Org.nr: 556825-8627
Aktiebolaget ska bedriva handel och reparationer av motorfordon samt bedriva förvaltning av aktier och värdepapper.
SkälbyCenter AB
Org.nr: 556698-9199
Bolaget ska bygga, äga och förvalta fastigheter för exploatering och för uthyrning samt förvalta aktier och värdepapper.
Stenvretens Bilcenter AB
Org.nr: 556587-3915
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom.
TC-Service HB
Org.nr: 969622-7694
Bilverkstad, uthyrning av ordningsvakter, mindre reparationer och ombyggnader inom byggbranschen samt försäljning av bilprodukter.
Tradeomatic AB
Org.nr: 556444-4478
Bolaget skall bedriva import, export och handel med bilar, handel och förvaltning av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Walles brickvagn AB
Org.nr: 556951-0042
Företaget sysslar med investering i kiosker och bilverkstad och försäljning av brickvagnar samt förenliga verksamheten.