Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Borås

AB Borås Bil & Bärgningstjänst
Org.nr: 556279-5145
Bolaget ska bedriva reparationsservice samt bärgning av bilar, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Anders Carlsson Engineering AB
Org.nr: 556897-3241
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och konstruktion av detaljer till fordon och verkstadsindustri, handel och reparationer av fordon, tävlingsverksamhet, event och utbildningsverksamhet inom mo ...
Auto 7H i Borås AB
Org.nr: 556044-1254
Bolaget skall bedriva handel med bilar, reparation av bilar och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bilbärgning i Borås AB
Org.nr: 556948-9700
Bolaget ska bedriva däckreparationer, bilreparationer, bärgning av fordon, fordonstransport samt därmed förenlig verksamhet.
Bilpunkten i Borås Verkstad AB
Org.nr: 556363-5175
Bolaget skall bedriva bilreparationer jämte därmed förenlig verksamhet.
Bilvårdsexperten i Borås AB
Org.nr: 556790-8560
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva rekonditionering av bilar.
Bilvårdsspecialisten Sjuhärad AB
Org.nr: 556941-4237
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med varor och tjänster inom däck, bilvård och motoroptimeringar och därmed förenlig verksamhet. Tillverkning och montering av dekor för fordon och därmed förenlig v ...
Bilxperten i Västbo AB
Org.nr: 556834-7107
Bolaget ska bedriva försäljning av nya och begagnade bilar och därtill tillhörande verksamhet samt bilreparationsverkstad.
Borås Bil Lastvagnar AB
Org.nr: 556044-5263
Bolaget skall bedriva handel med motorfordon, reservdelar, fordonstillbehör, fritidsartiklar samt bedriva garage- och serviceverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Borås Bil Personbilar AB
Org.nr: 556070-7183
Bolaget skall idka handel med motorfordon, reservdelar, fordonstillbehör, verkstadsutrustning och fritidsartiklar samt idka service,verkstads och garagerörelse idka därmed förenlig verksamhet.
Borås Bilhall AB
Org.nr: 556199-0259
Bolaget skall bedriva försäljning av nya och begagnade bilar ävensom idka därmed förenling verksamhet.
Borås Biltvätt AB
Org.nr: 556865-1573
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva biltvätt- anläggning, handel med bensin, oljor och reservdelar jämte reparationsverkstad, bedriva detaljhandelsrörelse med daglig- varor samt äga och förvalta aktier och v ...
Borås Motor Corporation AB
Org.nr: 556679-2031
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och montering av bildelar, renovering av bilar och bildelar, verkstadsmekaniska arbeten, försäljning av modell- och leksaksbilar, författande av artiklar för t ...
Borås Nya Bilverkstad HB
Org.nr: 916891-3656
Bilverkstad. Bilförsäljning.
Borås Schakt AB
Org.nr: 556058-0333
Bolaget skall bedriva åkeri-, maskin- och entreprenadverksamhet, försäljning av grus, förvaltning av aktier, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast egendom.
Burda Consulting AB
Org.nr: 556822-6491
Bolaget skall erbjuda tjänster och produkter inom datateknik, fordonsteknik och därmed förenlig verksamhet.
Carblaze AB
Org.nr: 556972-6044
Bolaget skall bedriva handel med begagnade bilar, försäljning av biltillbehör och reservdelar, samt utföra bilvård, därmed förenlig verksamhet.
Carnes Bil AB
Org.nr: 556141-0035
Bolaget skall bedriva handel med nya och begagnade bilar samt försäljning och förvaltning av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Eb Motor AB
Org.nr: 556817-0202
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reparationer och renovering av bilmotorer, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fordonsteknik i Borås AB
Org.nr: 556643-8379
Bolaget skall bedriva handel med bilar, verkstadsrörelse och reservdelsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.