Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Bandhagen

Aktiebolaget Högmora Bilservice
Org.nr: 556142-0695
Bolaget skall bedriva service- och reparationsverksamhet avseende bilar och bussar tillika bedriva försäljning av bilar, reservdelar och tillbehör samt dessutom bedriva bensinstationsrörelse jämte därmed förenlig verksam ...
All-Bil Service i Stockholm AB
Org.nr: 556877-8525
Aktiebolaget ska bedriva bilservice med förenlig verksamhet.
Ambulans- och bilservice i Sätra AB
Org.nr: 556579-7288
Aktiebolaget ska bedriva service och reparationer av bårar, ambulanser, ambulansutrustning och bilar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Automekanik i Årsta AB
Org.nr: 556384-5824
Bolaget skall service av och handel med motorfordon. Service och handel med mekanisk, elektromekanisk och elektronisk utrustning samt därmed sammanhängande verksamheter.
Bandhagens Bilservice AB
Org.nr: 556928-8086
Bolaget ska utföra bilreparationer samt bedriva därmed förenlig verksamhet
El & Diesel i Stockholm AB
Org.nr: 556164-2496
Bolaget skall utföra bilreparationer samt bedriva försäljning av bilförnödenheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Frasses Bil HB
Org.nr: 969605-8180
Bilreparationer och bilförsäljning.
H.D. Motor AB
Org.nr: 556227-5197
Bolaget skall bedriva bilverkstad med bilplåtslageri samt därmed förenlig verksamhet.
Hammalaw Gruppen AB
Org.nr: 556881-2894
Företaget jobba inom transport av personer och goods, samt export och import inom vägmaskiner och förenliga aktivitet.
Högdalens Bil & Skadecenter AB
Org.nr: 556830-9347
Bolaget ska bedriva bil, -reparationer, -lackering, -plastreparationer och service samt handel med begagnade bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Högdalens Snabbservice AB
Org.nr: 556391-6641
Bolaget skall bedriva försäljning av tillbehör och reservdelar för bilar samt reparation av dessa jämte idka därmed förenlig verksamhet.
Luciano Transport AB
Org.nr: 556947-6798
Aktiebolaget ska bedriva bilverkstad och försäljning av bildelar, bilbärgning och lastbilsuthyrning samt bedriva export och import av kemiskt tekniska varor, bilvårdsprodukter, frukt och grönt samt därmed förenlig verksa ...
N. Billackering HB
Org.nr: 969762-5227
Bolaget ska bedriva bilplåtslageri, billackering, bil-el, AC, lackskydd samt polering och därmed förenlig verksamhet.
Nour Sweden Afghan AB
Org.nr: 556663-0819
Aktiebolaget ska bedriva förljande verksmaheter: taxiåkeri, bilverkstad, köp och försäljning av begagnade bilar, reservdelar både i Sverige och utomlands, driva restaurang, pizzabutiker samt därmed förenlig verksamhet.
NTM Service AB
Org.nr: 556520-9128
Bolaget skall direkt eller indirekt utföra reparation och service samt bedriva försäljning av reservdelar avseende lastbilar och hydraulikutrustningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ormelita Bygg & Project AB
Org.nr: 556661-6644
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsentreprenad, event-, restaurang- och hotellrörelse, bilreparationer och handel med bilar samt därmed förenlig verksamhet.
ROLF LUNDBLAD MOTORSERVICE AB
Org.nr: 556158-0498
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med motorer och motordelar, att utföra servicearbeten inom samma bransch samt att idka därmed förenlig verksamhet.
Rågsved Bilservice AB
Org.nr: 559023-5676
Bolaget skall bedriva reparationsarbete och service på motorfordon, handla med reservdelar och tillbehör till motorfordon samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rågsved Bilservice HB
Org.nr: 969763-4070
Mekanisk verksamhet.
Sazo Taxi AB
Org.nr: 556893-7188
Taxiverksamhet med bredare service inom bud, bilverkstad, biltvätt och transport.