Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Stockholm

Abstracto AB
Org.nr: 559018-9816
Bolaget ska bedriva psykologisk konsultverksamhet, handel med fordon, företrädesvis personbilar, handel med biltillbehör, samt därmed förenlig verksamhet.
Baikovs BilCenter AB
Org.nr: 556963-8686
Aktiebolaget ska bedriva handel med bilar och båtar, reservdelar och biltillbehör, bilverkstad, reparation av motorfordon, handel med fastigheter, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Baikovs BilCenter HB
Org.nr: 969743-7185
Handel med bilar och båtar, reservdelar och biltillbehör, bilverkstad, reparation av motorfordon, handel med fastigheter, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Benso Station AB
Org.nr: 556663-3391
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bensinstationsverksamhet såsom försäljning av dagligvaror, biltillbehör och snabbmat. Företaget kommer även att ha posthantering, biltvätt och driv- medelsförsäljning samt vara om ...
Bilvårdsteknik ormbergsvägen AB
Org.nr: 556601-1598
Bolaget skall bedriva bilvårdsverksamhet samt försäljning av biltillbehör jämte därmed förenlig verksamhet.
Bosign AB
Org.nr: 556509-7689
Bolaget skall bedriva marknadsförings- och marknadsundersökningar, reklam, musikproduktion, import ' export av bilar, biltillbehör, båtar, läkemedel, dagligvaror, sportartiklar, kläder, värdepappersförvaltning, hushållsa ...
Br. Elf & Co AB
Org.nr: 556783-9203
Bolagets verksamhet är att utföra service inom bilservice- och bilgummibranscherna samt bedriva försäljning av biltillbehör inom samma områden jämte därmed förenlig verksamhet.
Car Center på Gärdet AB
Org.nr: 556851-0613
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva bilreparationer, biltvätt, däckhotell, försäljning av bilreservdelar och biltillbehör, försäljning samt uthyrning av bilar, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cubefive AB
Org.nr: 556801-6348
Bolaget skall bedriva taxiåkeri, konsultverksamhet avseende data och IT, handel med och förvaltning av värdepapper och fast egendom, förvaltning av lös egendom, leasing och uthyrning av bilar, biltillbehör och båtar, kre ...
Dernex Trading AB
Org.nr: 556249-4467
Bolaget skall bedriva import och export av reklamartiklar och biltillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Easyshift HB
Org.nr: 969740-9739
Företaget, självt eller via franchisetagare, utför byte av fordonshjul och försäljning av biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Ecliptic Sweden AB
Org.nr: 556899-6259
Företaget ska bedriva montering av 'solfilmfoliedekorreklam av fordon inom bilbranschen. även skyltar till fastigheter och fordon. Mot privatpersoner & företag som huvudsakliga syssla. Kompletterande sysslor kommer att b ...
Economymax AB
Org.nr: 556221-3636
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom fordonsindustrin, köp och försäljning av biltillbehör, produktion och vidareutveckling av webbaserade IT-lösningar, konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
EKG Bildelar i Stockholm AB
Org.nr: 556178-4694
Bolaget skall bedriva försäljning av bildelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Grosmo KB
Org.nr: 969772-4160
Bolaget ska bedriva utbildning och skolverksamhet, trafikskola, äldrevård och hemtjänst, personlig assistans, ledsagning, avlösning, hushållsnära tjänster, kontaktperson, demensboende, trygghetsboende, äldreboende, grupp ...
Göran Magnusson Bilservice AB
Org.nr: 556255-6604
Bolaget skall utföra bilreparation och däckservice samt bedriva handel med biltillbehör och bilvårdsanläggning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Handelshuset Holding CCI AB
Org.nr: 556431-8185
Bolaget skall förmedla, äga och förvalta fast och lös egendom, rådgiva i fastighetsfrågor, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministratio ...
Ihle Sverige AB
Org.nr: 556876-3253
Bolaget ska bedriva handel med däck, fälgar och biltillbehör samt utöva all verksamhet som sammanhänger med denna handelsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
k-mit AB
Org.nr: 556981-1432
Bolaget skall utföra konsultuppdrag inom områdena terapi, personlig utveckling, hälsa, rekrytering och IT-utveckling samt import och försäljning av biltillbehör och därmed förenlig verksamhet.
KGB Import Export KB
Org.nr: 969766-5330
Bildelar och biltillbehör, Postorderhandel Specialiserad butikshandel med mynt och frimärken Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker