Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Örebro

Adrians Service AB
Org.nr: 556861-1700
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel, kioskvaror, tobak, lotter, uthyrning av film och släp, biltillbehör, oljeprodukter, biltvätt, bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Agent & Marketing Consulting Örebro AB
Org.nr: 556650-5730
Bolaget skall bedriva agenturhandel med biltillbehör och verkstadsutrustning samt konsultverksamhet inom utbildning och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Allmotor
Org.nr: 556225-0414
Bolaget skall bedriva engro och agenturhandel med bilreservdelar, biltillbehör och verkstadsutrusning, service på bilreservdelar, biltillbehör och verkstadsutrustning, konsultation inom områdena bilreservdelar, biltillbe ...
Aspholmen Bil & Diesel Teknik AB
Org.nr: 556710-7536
Föremålet för bolagets verksamhet är bilverkstad, handel med biltillbehör och därmed förenlig verksamhet.
Avelux AB
Org.nr: 556983-4269
Aktiebolaget ska bedriva import och försäljning av biltillbehör, personaluthyrning, fastighetsförvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bilhuset i Örebro AB
Org.nr: 556312-6696
Bolaget skall bedriva handel med bilar och biltillbehör samt finansiering av fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Centrala Gummi AB
Org.nr: 556733-7331
Bolaget skall reparera och försälja däck och biltillbehör, jämte därmed förenlig verksamhet.
Custom Racing AB
Org.nr: 556192-4001
Bolaget skall bedriva handel med biltillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Cykelstället i Vintrosa AB
Org.nr: 556542-3125
Bolaget skall bedriva försäljning och reparation av cyklar, motorredskap, trädgårdsmaskiner och biltillbehör, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Degon HB
Org.nr: 969772-3360
Grossisthandel med biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet
Entreprenadreparationer i Örebro AB
Org.nr: 556476-2424
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggnadsbranschen, bedriva handel med värdepapper, aktier, bilar och biltillbehör samt uthyrning av maskinell utrustning och inventarier inom byggnads-, trä-, skogs-, verk ...
Entreprenaduthyrning i Örebro AB
Org.nr: 556041-8799
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggnadsbranchen, bedriva handel med värdepapper, aktier, bilar och biltillbehör samt uthyrning av maskinell utrustning och inventarier inom byggnads-, trä-, skogs-, verks ...
Ke Be Cykel & Motor i Örebro AB
Org.nr: 556325-1320
Bolaget skall bedriva försäljning och reparation av cyklar, motorredskap, trädgårdsmaskiner samt biltillbehör och därmed förenlig verksamhet.
Lipoc Handelsbolag
Org.nr: 916458-6845
Import och försäljning av videoprodukter, biltillbehör m.m.
Mellringe Servicestation AB
Org.nr: 556861-1692
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel, kioskvaror, tobak, lotter, uthyrning av film och släp, biltillbehör, oljeprodukter, biltvätt, bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Millbrooks Sport Equipment HB
Org.nr: 916576-6073
Handel med motorsportutrustning, bilar, biltillbehör, reklammaterial, hundsportutrustning, verktyg och därmed förenlig verksamhet. Bedriva motorsport, marknadsföring och marknadskonsultationer och därmed förenlig verksam ...
Mosås Agenturer i Örebro AB
Org.nr: 556684-3446
Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper, bedriva handel med biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Mowazet AB
Org.nr: 556385-4230
Bolaget skall idka handel med bilar och biltillbehör samt att arrangera motormässor och marknader och därmed förenlig verksamhet.
Rambergs Bilförsäljning AB
Org.nr: 556610-3668
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar och biltillbehör, bedriva bilverkstad, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Tunnelgaraget AB
Org.nr: 559008-6533
Bolaget skall idka handel med bilar, båtar, transportfordon, motorcyklar, biltillbehör, båttillbehör, motorcykeltillbehör och fastigheter. Förmedling av fordon, äga och förvalta fastigheter, samt handel med värdepapper o ...