Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bildelar i Borås

Auto 7H i Borås AB
Org.nr: 556044-1254
Bolaget skall bedriva handel med bilar, reparation av bilar och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bockasjö i Borås HB
Org.nr: 969742-1155
Handel med begagnade presentartiklar, fordon, textilier, möbler.
Borås Bil Lastvagnar AB
Org.nr: 556044-5263
Bolaget skall bedriva handel med motorfordon, reservdelar, fordonstillbehör, fritidsartiklar samt bedriva garage- och serviceverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Borås Bil Personbilar AB
Org.nr: 556070-7183
Bolaget skall idka handel med motorfordon, reservdelar, fordonstillbehör, verkstadsutrustning och fritidsartiklar samt idka service,verkstads och garagerörelse idka därmed förenlig verksamhet.
Fordonsteknik i Borås AB
Org.nr: 556643-8379
Bolaget skall bedriva handel med bilar, verkstadsrörelse och reservdelsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Hemtex AB
Org.nr: 556132-7056
Bolaget ska direkt och indirekt inom ett franchisesystem bedriva handel med inredningsprodukter för hem och offentlig miljö i Sverige och på utvalda exportmarknader samt äga och förvalta dotterbolag.
Hjultomtens Däckservice HB
Org.nr: 916568-2270
Bildemontering samt försäljning av begagnade bildelar m m.
Kornhags Bil AB
Org.nr: 556269-2854
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar och biltillbehör, båtar och båttillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lucky number 8 AB
Org.nr: 556854-4794
Import och försäljning av bildelar.
Mobelli AB
Org.nr: 556685-6554
Aktiebolaget ska bedriva handel med textila industriprodukter och konsultverksamhet inom rådgivning, detta avser i första hand rådgivning inom import och marknadsföring.
N.Wallgren AB
Org.nr: 556566-2490
Bolagets främsta verksamhet ska vara konsultationer inom skogsnäringen. Bolaget ska även bedriva handel och uthyrningsverksamhet inom entreprenad- och jordbruksmaskiner, lagerverksamhet, äga och förvalta fast egendom och ...
Pro-Imp AB
Org.nr: 556478-3412
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av bil- och motor- cykeltillbehör samt förvalta lös och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Qlean i Borås AB
Org.nr: 556749-8943
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av bilanknytna varor, bilvård, uthyrning av fordon och släpkärror, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Recopart AB
Org.nr: 556663-6261
Bolaget skall utveckla och tillhandahålla programvara för handel med bilar och bildelar, bedriva demonteringsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även till ...
Speeding AB
Org.nr: 559006-4407
Aktiebolaget ska främst reparera bilar, hantera montering och försäljning av prestandahöjande delar till bilar, handel via internet med bilreservdelar, köp och försäljning av aktier, samt därmed förenlig verksamhet.
Speeding HB
Org.nr: 969743-8019
Montering och försäljning av prestandadelar till bilar.
Sten Thornadtsson HB
Org.nr: 916895-3041
Byggnadsarbeten. Service och reparationer av motorer.
Sunesson & Knutsson Borås AB
Org.nr: 556717-7315
Bolaget ska bedriva bensinstationsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Sunshineled AB
Org.nr: 556995-2087
Bolaget skall utveckla och konstruera fordonsbelysning samt importera och försälja fordonsbelysning och därmed förenlig verksamhet.
TLD Produkter AB
Org.nr: 556953-5015
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med fordonstillbehör och transportverksamhet och därmed förenlig verksamhet.