Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Täby

Acconi AB
Org.nr: 556793-4228
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, management och projektledning samt internationella investeringar i form av att köpa, sälja, äga, förvalta och hyra ut fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom. Bol ...
Aktiebolaget B.L Wester
Org.nr: 556043-4127
Bolaget skall driva handel med bilar, äga och förvalta fastigheter samt idka försäljning av trav- och ridhästar jämte tävlingsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiv Bilfinans i Täby AB
Org.nr: 556703-5968
Uthyrning av bilar och andra fordon som leasingfinansieras. Förmedling av leasingavtal på nya och begagnade bilar. Försäljning av nya och begagnade bilar. Biladministration. Konsultverksamhet inom finans, projektledning ...
ALD Automotive AB
Org.nr: 556561-3485
Bolaget skall bedriva uthyrning av personbilar och andra fordon samt därmed förenlig verksamhet samt försälja begagnade bilar. Bolaget skall även bedriva försäljning av s.k. managementpaket innefattande bl.a service, rep ...
Arninge Utveckling KB
Org.nr: 969719-5684
Handel med bilar, äga och förvalta fast egendom, handel med båtar samt därmed förenlig verksamhet.
Badrumsbolaget i Stockholm AB
Org.nr: 556400-8315
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, företrädesvis renovering och byggnation med inriktning mot badrum, prefabricerade badrum och badrumsinredningar, bolaget skall även bedriva personal- uthyrning, köp, försäljning och ...
Bellissima Holding AB
Org.nr: 556289-4831
Bolaget skall förvalta lös och fast egendom, driva aktiehandel, bedriva leasingverksamhet med bilar, kontorsmaskiner eller mindre verkstadsmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bergsjöns Bygg & Smide KB
Org.nr: 969765-7618
Föremål för bolaget verksamhet är metallsmide, bygg- och anläggningsverksamhet. Videra uthyrning av bilar, flygplan och anläggningsmaskiner samt konsultverksamhet inom konstruktion, utveckling och utbildning.
Bil-Wester AB
Org.nr: 556071-6150
Bolaget skall driva handel med bilar, långtidsuthyrning av bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Bilteknik i Hägernäs KB
Org.nr: 969744-6046
Reparation av bilar, försäljning av bilar samt därmed liknande verksamhet.
Broker Sweden Scandinavia AB
Org.nr: 556807-8918
Bolaget ska köpa, sälja, förmedla, importera och exportera båtar, bilar och marina tillbehör samt bedriva varvsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
CJ Hall Invest AB
Org.nr: 556391-3234
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, bedriva leasing- och finansiell verksamhet avseende luftvårdsutrustning och bilar samt äga, köpa, sälja och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksam ...
Claes Risbergs Bil AB
Org.nr: 556705-5446
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar, bilverkstadsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Classe's Garage AB
Org.nr: 556118-5934
Bolaget skall driva järnhandelsrörelse, reconditionering av bilar, försäljning av biltillbehör, vedspisar, braskaminer samt därmed förenlig verksamhet.
Dentec Sweden AB
Org.nr: 556680-2459
Lagning av bucklor utan omlackering på fordon och övrig plåt. Rekonditionering av fordon. Handel med bilar och bildelar, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Dinotrans AB
Org.nr: 556554-6867
Bolaget skall bedriva import och export av bilar, lastbilar och entreprenadmaskiner samt därmed förenlig verksamhet och internationella transporter.
Dockexpo KB
Org.nr: 969749-4277
Reparationer och lackering av bilar och därmed sammanhängande verksamhet. Bilhandel, fastighetsförvaltning, bygg och entreprenad samt därtill hörande verksamhet.
Ekonomikonsulterna Maajola AB
Org.nr: 556437-2653
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisnings- och finansieringsområden, köp och försäljning av värdepapper, samt äga och förvalta detsamma, uthyrningsverksamhet av datorer och datorutrustning, bilar samt idk ...
El Kontakten Skandinavien AB
Org.nr: 556598-5172
Bolaget skall bedriva import, marknadsföra, försälja, äga, för- valta, mäkleri-,auktionsverksamhet avseende varor i tillämpliga delar, tjänster huvudsakligen inom branscher avseende transport, handel med byggvaror, städ ...
Epin Entreprenad AB
Org.nr: 556430-0274
Bolaget skall bedriva markentreprenad, fastighets- och trädgårdsservice, försäljning av material och uthyrning av maskiner i anslutning därtill, service och reparationer av bilar samt transport- och budverksamhet ävensom ...