Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Stockholm

08 Bil Hammarby Sjöstad AB
Org.nr: 556364-1108
Bolaget ska bedriva handel med bilar, båtar och motorcyklar i Stockholm samt därmed förenlig verksamhet.
2000 Gruppen i Stockholm AB
Org.nr: 556552-9202
Bolaget skall bedriva marknadsföring även konsultverksamhet och utbildning inom nämnda område. Import och försäljning av nya och begagnade bilar. Försäljning av fastigheter och tomter, hus och bostadsrätter. Arrangemang ...
2M Bil AB
Org.nr: 556659-5848
Bolaget ska bedriva rekonditionering, reparationer och handel med bilar och andra fordon samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom.
3xmmm Food and Music AB
Org.nr: 556943-9051
Företaget kommer att bedriva restaurang och catering verksamhet offshore och på land. Musik och film produktion. Fest, klubb arrangemang samt musik framträdanden. Produktion och försäljning av kläder, skor och smink. Int ...
A-B Skruven AB
Org.nr: 556248-8980
Bolaget skall driva byggmaterialhandel, konsultverksamhet inom ekonomi och administration, köp och försäljning av fast egendom, köp och försäljning av bilar och båtar, båtcharter, leasing av datorer, lastbilar, personbil ...
A-COD AB
Org.nr: 556818-1506
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla lägenheter, bedriva konsultverksamhet inom administration, redovisning, finansiering och marknadsföring, handel med tillverkningsrättigheter samt därmed förenlig verksamh ...
A.I.S. Clinic AB
Org.nr: 556838-6386
Bolaget ska bedriva allmänvård inom sjukvården, import och export av nya och begagnade bilar och elektriska hushållsapparater, och tillverkning av handgjorda lädervaror och trävaror samt konsultationer i anslutning och d ...
AB Erik Lanner
Org.nr: 556831-2879
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva event och reklam samt försäljning av bilar, båtar och petroleumprodukter och även äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Frändén Skog
Org.nr: 556622-5727
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, i synnerhet i form av aktieposter i tillverkande eller fastighetsförvaltande företag, bedriva handel med industriprodukter, såso ...
AB Quick Car Rental i Stockholm
Org.nr: 556803-3558
Bolaget ska driva verksamhet avseende uthyrning av bilar och därmed förenlig verksamhet.
AB Strömherren
Org.nr: 556220-1771
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva sågverksrörelse, bedriva handel med mark, avverkningsrätter och virke, bedriva produktion och distribution av elektricit ...
AB Vackra Tänder, Annette Göransson
Org.nr: 556409-5833
Bolaget skall bedriva tandläkarpraktik och workoutverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt fast egendom, uthyrning samt försäljning av bilar, båtar och kontorinventarier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AddMan Services AB
Org.nr: 556887-8887
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uthyrning av personal, lokaler, bilar, datautrustning och kontorsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Agativs AB
Org.nr: 559018-3231
Bolaget skall handla med byggmaterial och arbeten inom byggentreprenad samt handla med fordon såsom bilar, entreprenadmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
AKETOMA AB
Org.nr: 556446-0185
Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva export och import från framförallt OSS, USA, Asien och Europa företrädesvis inom produktområdet personlig skyddsutrustning och luftvårdsanläggningar och luftkompressorer, meta ...
Aktiebolaget Biva Finans
Org.nr: 556215-3840
Bolaget skall bedriva leasing av bilar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Butat
Org.nr: 556091-6586
Bolaget skall bedriva rådgivning och därtill hörande utvecklingsverksamhet inom områdena administration, ekonomi, teknologi, forskning och företagssamhet samt att bedriva värdepapper, bostadsrätter och fastigheter samt a ...
Aktiebolaget Rederi Nogi
Org.nr: 556078-6013
Bolaget skall driva rederirörelse, uthyrning och leasing av båtar, bilar och butiksinventarier samt äga, förvalta och bedriva handel med aktier och värdepapper.
Aktiebolaget Skon, Ingolf Stjernström & Co
Org.nr: 556093-2914
Bolaget skall driva affärsrörelse inom skobranschen, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva leasingverksamhet d.v.s uthyrning av inventarier, maskiner och bilar huvudsakligen inom handel och sjukvård samt ...
Aktiv Distribution AD Bud AB
Org.nr: 556457-2278
Bolaget skall bedriva distributions- och budbilsverksamhet, handel med bilar, samt därmed förenlig verksamhet.