Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Sorsele

Wermelin Trading AB
Org.nr: 556400-9776
Bolaget har till föremål för sin verksamhet bedriva försäljning och uthyrning av fastigheter, försäljning av oljeprodukter, import och uthyrning av bilar, motorsport, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksa ...