Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Wermelin Trading AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet bedriva försäljning och uthyrning av fastigheter, försäljning av oljeprodukter, import och uthyrning av bilar, motorsport, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Bygg - Fastigheter
Org.nr: 556400-9776
Företagsform: Aktiebolag