Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Stockholm

Aktiebolaget Hydro Betong
Org.nr: 556092-3723
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling gällande betong- och stålkonstruktioner samt utföra konsultuppdrag och förmedlingstjänster beträffande fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Svenskt Träskydd
Org.nr: 556305-5044
Bolaget skall driva verksamhet inom : Försäljning av kemikalier och bekämpningsmedel för skyddande av produkter baserade på trä, betong, stål och ospecificerade byggmaterial. Konsultverksamhet inom skyddande av trä, beto ...
Barbro och Maria United HB
Org.nr: 969744-4629
Design, produktion och konsultation av produkter i materialen papper, textil. glas, trä, metall, gips, betong och sten samt därmed förenlig verksamhet.
Betong Media AB
Org.nr: 556813-4166
Bolaget skall producera tidningen Betong, webbsida samt event i anslutning härtill, erbjuda grafisk produktion, redigeringsarbeten och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Betongarna HB
Org.nr: 969676-5867
Betong- och byggnadsarbeten, äga och förvalta fast egendom och bedriva handel med värdepapper.
CBI Betonginstitutet AB
Org.nr: 556352-5699
Bolaget skall bedriva grundläggande och tillämpad forskning samt utredningar rörande cement, betong och närliggande material samt dessa materials andvändning. Medverka till vidareutbildning av tekniker och forskare inom ...
CF Betong på Söder AB
Org.nr: 556866-4691
Bolaget skall arbeta med mark och betong och därmed förenlig verksamhet, samt konsultverksamhet inom ekonomi, bokföring och redovisning.
Denali AB
Org.nr: 556575-3968
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom och kapital samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därtill bedriva design, produktion och försäljning av tygtryck, konst, betong-, gips- och lerarbeten inom hantverks ...
Förvaltningsbolaget Tjära Betong AB
Org.nr: 556972-3959
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt uthyrning av lägenheter och därmed förenlig verksamhet.
Grön Betongpumpning Sverige AB
Org.nr: 556635-3776
Bolaget skall bedriva pumpning av betong, bedriva transporter, entreprenadverksamhet, handel med och förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Internordisk Spännarmering AB
Org.nr: 556060-2426
Bolaget skall driva handel med stålvaror och utföra arbeten med förspänd betong samt driva därmed förenlig verksamhet.
JICOBRA Betong AB
Org.nr: 556769-5720
Bolaget ska bedriva byggnads- och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Bifirman Jicobra Actein ska bedriva uthyrning ocg försäljning av kläder av sportutrustning samt utbildning inom sport och därmed förenl ...
Juha Salmela Bygg och Montage AB
Org.nr: 556625-2523
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, d v s snickeri, betong, armering samt murning och därmed förenlig verksamhet.
Kaj Betong i Väst AB
Org.nr: 556568-6598
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av betong och betongprodukter, konsultation inom dessa områden samt förvaltning av värdepapper även som idka därmed förenlig verksamhet.
KÖPINGS BETONGFABRIK KB
Org.nr: 916614-9022
TILLVERKNING AV BETONG, FASTIGHETSFÖRVALTNING SAMT UTHYRNING AV FASTIGHETER
Nordcert AB
Org.nr: 556619-5599
Bolaget skall , inom betong-, stål-, och bergmaterialområdena, bedriva kontroll och certifiering av produkter, komponenter, system och personer, utbilda och informera i anslutning härtill samt idka därmed förenlig verksa ...
OCT-Entreprenad Trä & Betong AB
Org.nr: 556955-5856
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och byggentreprenader samt förmedling av arbetskraft inom byggnadssektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Omer's Stenentreprenad och Sågning i Stockholm KB
Org.nr: 969724-2536
Handel med sten och betong produkter. Sågning av sten och utformning av stenprodukter och stenmaterial.
Patrik Kjörling AB
Org.nr: 556736-7403
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva håltagning och sågning i betong jämte därmed förenlig verksamhet samt bedriva lokalvård, PCB-sanering, byggverksamhet och fastighetsskötsel.
Prydnads Rummet AB
Org.nr: 556868-3659
Bolaget skall bedriva butik och webbhandel med inredningsdetaljer och presentartiklar därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva byggfirma inom bygg och betong därmed förenlig verksamhet.