Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Lindome

Betong Keramik Spackel i Väst AB
Org.nr: 556880-2226
Aktiebolagets verksamhet ska vara att hyra ut betongpumpar, pumpning och transport av betong, reparation och försäljning av reservdelar till pumpmaskiner, konsultation inom betongbranschen och därmed förenlig verksamhet. ...
Betongbyggen Jonas Svensson AB
Org.nr: 556263-4021
Bolaget skall utföra betong- och armeringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Betongkonsult i Väst AB
Org.nr: 556841-9542
Bolagets verksamhet ska vara att hyra ut betongpumpar, pumpning och transport av betong, reparation och försäljning av reservdelar till pumpmaskiner, konsultation inom betongbranschen samt därmed förenlig verksamhet
Borrmästar'n Göteborg AB
Org.nr: 556570-3344
Bolaget skall bederiva håltagning i betong såsom borrning och sågning samt rivningsarbeten, och därmed förenlig verksamhet.
JL Resursförstärkning AB
Org.nr: 556489-2460
Bolaget skall bedriva handel med elektronikprodukter inom databranschen, utöva datakonsultverksamhet, utöva budbilsverksamhet, utöva design och tillverkning av trä, betong och lerprodukter, bedriva handel med värdepapper ...
Mölndals Betongborrning AB
Org.nr: 556642-6739
Bolaget skall bedriva byggnation, håltagning i betong samt rivning och därmed förenlig verksamhet.
Peab Grundläggning AB
Org.nr: 556154-7364
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen, såsom pålningsarbeten, grundförstärkning och shaktningsarbeten, tillverkning och fösäljning av betong och betongpålar, handel med och förvaltning av fast oc ...