Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong Keramik Spackel i Väst AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att hyra ut betongpumpar, pumpning och transport av betong, reparation och försäljning av reservdelar till pumpmaskiner, konsultation inom betongbranschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utföra betong-, spackel-, keramik- och armeringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Betong - Bygg - Keramik - Reservdelar - Transport
Org.nr: 556880-2226
Företagsform: Aktiebolag