Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Stockholm

ABC Rådgivning HB
Org.nr: 916630-2118
Teknisk fastighetsförvaltning såsom besiktning av lägenheter och fastigheter, upphandling och beställning av entreprenader, installationer och större reparationsarbeten för fastigheter, rådgivning till fastighetsägare oc ...
ateragraM AB
Org.nr: 556846-9174
Konsultverksamhet inom organisation, ledarskap, undervisning, kontroll och besiktning inom såväl offentlig som privat verksamhet
Bergenius Elkonsult AB
Org.nr: 556743-2769
Bolaget ska utföra besiktning av elinstallationer, bedriva bygg- konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Besiktningsmannen i Stockholm AB
Org.nr: 556599-8423
Bolaget skall bedriva besiktning, värderingar och förvaltning av fastigheter. Byggverksamhet, import och export av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Copiad Fastigheter AB
Org.nr: 556989-5575
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom telecom i form av dokumentation, projekt och byggledning, besiktning och kontroll av anläggningar och entreprenader, affärsutvec ...
Copiad Telecom AB
Org.nr: 559010-7719
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom telecom i form av dokumentation, projekt och byggledning, besiktning och kontroll av anläggningar och entreprenader, affärsutvec ...
DETSOR AB
Org.nr: 556897-5014
Montage, installation, entreprenadarbete, provning, idriftsättning, konsulttjänster, planering, konstruktion, projektering, felsökning, utredning, dokumentation, CAD- ritning, mätning, avstörning, jordning, elsanering, k ...
Dry-IT Avfuktning AB
Org.nr: 556666-1137
Bolaget skall bedriva maskinuthyrning och uthyrning av avfuktare, tillbehör, bedriva service och rådgivning, projektstyrning samt utföra kontroller, fuktmätningar och analyser inom bygg- och fastighetsbranschen. Bedriva ...
Ductor Consult AB
Org.nr: 556674-6292
Bolaget skall bedriva installationer, kontroll, besiktning, utredningar och projektering inom el-,VVS- och byggnadsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Elvisionen Sverige AB
Org.nr: 556831-4792
Bolaget ska bedriva försäljning, konsultation, projektering, besiktning, installationer samt service inom el, bygg och VVS, samt därmed förenlig verksamhet.
Enginera Consulting AB
Org.nr: 556887-0660
Aktiebolagets verksamhet skall vara att driva konsultverksamhet inom projektledning, projektering, engineering, CAD, design, konstruktion, besiktning, utbildning, utrustnings-, entreprenad-, system- och komponentinköp, u ...
Gar-Bo Besiktning AB
Org.nr: 556408-9695
Bolagets verksamhet ska omfatta: konsultverksamhet avseende besiktningar av byggnader, rågivning och tillhörande verksamheter med inriktning på småhusproduktion.
Grön & Blå Miljö & Service HB
Org.nr: 916851-4553
VVS, värme, vatten, sanitet, dränering. Rörmokare. Försäljning av artiklar inom VVS. VVS- installation, -konsultation, -besiktning.
HT-konsult Kontroll & Besiktning HB
Org.nr: 969712-6788
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom el-, tele- och larmsektorn, även utföra vissa entreprenadtjänster inom samma sektor. Bolaget skall även bedriva handel med fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper samt d ...
Inspecta AB
Org.nr: 556687-2668
Bolaget ska själv eller genom dotterbolag sälja rådgivnings- tjänster i anslutning till och utföra provning, kontroll, besiktning, certifiering och tekniska utredningar av lyftanordningar, maskiner, mekaniska utrustninga ...
Inspecta Holding II AB
Org.nr: 556829-4366
Bolaget ska bedriva själv eller genom dotterbolag sälja råd- givningstjänster i anslutning till och utföra provning, kontroll, besiktning, certifiering och tekniska utredningar och tryck- bärande anordningar samt därmed ...
Inspecta Nuclear AB
Org.nr: 556135-0892
Bolaget skall utföra teknisk rådgivning, tekniska utredningar, besiktning, certifiering och teknisk kontrollverksamhet inom områdena tryckbärande anordningar, lyftanordningar, maskiner, mekaniska utrustningar och närligg ...
Inspecta Sweden AB
Org.nr: 556190-5935
Bolaget skall utföra provning, kontroll, besiktning, certifiering och tekniska utredningar av lyftanordningar, maskiner, tryck- bärande anordningar samt därmed förenlig verksamhet.
Intermar Insurance AB
Org.nr: 556639-0091
Bolaget ska bedriva försäkringsmäkleri, skadereglering, besiktning, konsulting, förmedling av sakförsäkringar samt därmed förenlig verksamhet.
Jerca Installations Teknik AB
Org.nr: 556739-5362
Bolaget skall bedriva management, besiktning och konsultation inom VVS-området, energi och miljövård samt värdepappershantering och agenturer inom ovanstående områden, förvaltning av fastig- heter samt därmed förenlig ve ...