Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Norrköping

Advan Resultat AB
Org.nr: 556731-8588
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att erbjuda tjänster inom uthyrning av personal och bemanning inom projektledning och företagsledning, verksamhet inom event, samt även bedriva därmed förenlig verksamhet.
Allbudet Norrköpings Express AB
Org.nr: 556751-8054
Bolagets verksamhet består av transporter, uthyrning av personal samt arrangera fest, nöje och konferenser, förvalta fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
B2 Byggpartner AB
Org.nr: 559000-2688
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggentreprenader, uthyrning av personal inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet.
BAS PARTNER AB
Org.nr: 556983-4475
Bemanningsföretag för sjuksköterskor och vårdpersonal samt avtals- och ålderspensionärer
Bemanningseliten Öst AB
Org.nr: 556827-4400
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Bemanningskonsulterna i Norrköping AB
Org.nr: 556774-2266
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal, främst inom lager, logistik och industri samt därmed förenlig verksamhet.
Block Consulting AB
Org.nr: 556990-9764
Bolaget ska bedriva personaluthyrningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bogården HVB AB
Org.nr: 559002-4849
Bolaget ska bedriva vård och omsorg med boende och uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Butängens Bud & Lots AB
Org.nr: 556875-9004
Bolagets verksamhet är bud, godstransport, chaufförsuthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Byggentreprenören Holding i Norrköping AB
Org.nr: 556689-9018
Bolaget skall bedriva byggentreprenadverksamhet, byggservice- verksamhet, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Cakar & Wallmans AB
Org.nr: 556772-6574
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gatuköksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Cala AB
Org.nr: 556706-4810
Försäljning av elektroniska kamera och övervakningsprodukter via internet. Konsultverksamhet inom byggsektorn, köp och försäljning av tomtmark, personaluthyrning inom byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
CMG Logistik AB
Org.nr: 556960-7723
Aktiebolaget ska bedriva personalbemanningsverksamhet samt transportverksamhet.
DH:s Entreprenad AB
Org.nr: 556794-7592
Bolaget ska bedriva uthyrning av pilot till olika flygbolag såväl inom Sverige som utomlands samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Engstrand Kran AB
Org.nr: 556735-8634
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster inom byggsektorn, förvaltning av värdepapper och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
FEKJ Consulting AB
Org.nr: 556931-9188
Bolagets verksamheter är personaluthyrning, projektledning samt rekrytering.
God Bemanning i Norrköping AB
Org.nr: 556932-2521
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva personal- uthyrnig, integration och arbetsmarknadsinsatser och därmed förenlig verksamhet.
Hammargrens Redovisning & Konsult AB
Org.nr: 556786-5380
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt konsultrörelse inom administration och därmed förenlig verksamhet.
Hire Quality AB
Org.nr: 556882-5987
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i huvudsak inom it-området och därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper och fastigheter.
iDoc AB
Org.nr: 556945-6824
Förmedling och rekrytering av vårdpersonal. Uthyrning av vårdpersonal. Sjukvårdsutbildning. Handel med aktier och värdepapper.