Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Mölndal

ADHERE to LIFE AB
Org.nr: 556848-1922
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, utbildning, entreprenader, konsultverksamhet och rekrytering inom vårdsektorn främst psykiatri samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta aktier, an ...
Adlercreutz Consulting AB
Org.nr: 556952-0074
Konsultationer avseende ekonomi och management. Uthyrning av personal. Äga aktier.
Agera & Partners AB
Org.nr: 556992-2502
Bolaget bedriver personaluthyrningsverksamhet med särskild inriktning på unga talanger, samt arbetar för att stärka relationer mellan företag i tillväxtfasen och unga talanger inom samtliga branscher.
ALLISO AB
Org.nr: 556879-9042
Utföra teknisk isolering, byggverksamhet samt handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper.
Grimnir Konsult AB
Org.nr: 556869-4169
Konsultation inom ekonomi och administration samt uthyrning av personal inom ekonomi, administration, industri och transport samt därmed förenlig verksamhet.
HG Hiss AB
Org.nr: 556757-6870
Bolaget ska tillverka, sälja, installera och underhålla hissar, rulltrappor, bandtransporter och till sådan utrustning hörande delar, bedriva konsultverksamhet och varuförmedling inom den mekaniska industrin, bygg- och e ...
HLA Transportservice AB
Org.nr: 556953-0487
Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet, uthyrning av personal, försäljning av truckar och lastbilsdelar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hope & Laila Service AB
Org.nr: 556719-2710
Bolaget ska bedriva städning, lokalvård, golvvård, flyttjänster, hushållstjänster, bilvård, fastighetsskötsel, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Human Impact Search Group Nordic AB
Org.nr: 556964-4106
Bolaget skall bedriva personaluthyrning och rekrytering inom samtliga branscher samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva handel med värdepapper, placeringar och andra investeringar.
Lunmans Redovisningsbyrå i Mölndal AB
Org.nr: 556351-5609
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster inom ekonomi, personaluthyrning inom montering av reklamskyltar samt inom bygg och måleribranschen, konsultverksamhet i utbildning inom arbetsmarknadsåtgärder, handel med vär ...
Napoj Bemanning och Rekrytering AB
Org.nr: 556927-8814
Aktiebolaget ska bedriva bemanning och rekrytering.
NS construction AB
Org.nr: 556766-3553
Bolagets verksamhet ska vara att driva byggverksamhet, ny- och ombyggnad, uthyrning av personal och maskiner inom bygg, samt handel med byggprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Seolar AB
Org.nr: 556850-6454
Bolaget skall bedriva verksamhet inom investment och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Servicegruppen A & N AB
Org.nr: 556673-8885
Bolaget skall bedriva försäljning och handel, samt service och installation av ventilation och kylanläggningar. Bolaget skall även idka byggverksamhet, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Sjanand AB
Org.nr: 556886-2964
Bolaget skall bedriva verksamhet med uthyrning av doktorer och därmed förenlig verksamhet.
Sturk & Co HB
Org.nr: 969720-8404
Erbjuda företag och privatpersoner konsultation inom it och teknik Företaget skall även erbjuda kostnadseffektiva it-tjänster främst baserad på öppen källkod.
Toltorps Läkargrupp AB
Org.nr: 556901-2569
Bolaget ska bedriva vårdbemanning, företagshälsovård och estetisk medicin.
Tranpenad AB
Org.nr: 556597-0364
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, personalrekrytering och enprenadverksamhet inom industri-, handels-, tjänste-, och offentlig sektor, handel och förvaltning av värde papper samt därmed förenlig verksamhet.
Tranpenad Bemanning i Stockholm AB
Org.nr: 556599-0024
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, personalrekrytering och entreprenadverksamhet inom åkeri, lager-, terminal-, industri-, kontor-, anläggning-, och offentlig sektor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tranpenad Bemanning i Trestad AB
Org.nr: 556652-5936
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning och personal- rekrytering inom industri-, handels-, tjänste- och offentlig sektor samt idka därmed förenlig verksamhet.