Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Lund

AB ProVerso
Org.nr: 556678-8260
Bolaget skall bedriva försäljning av sjukvårdsartiklar och kroppsvårdsprodukter, rekrytering och uthyrning av personal, hälsoreseverksamhet, kroppsbehandlingar, rådgivning och förmedling av medicinsk vård och behandling ...
Adderat i Sverige AB
Org.nr: 556199-4632
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, konsultation och programmering av affärssystem och webblösningar, försäljning av programvara och böcker, konsultation inom produktionsteknik och i övrigt konsultation ...
Anders Jeppsson AB
Org.nr: 556811-4499
Aktiebolagets verksamhet ska vara uthyrning av läkare, konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård, föredrag och skriftställning samt därmed förenlig verksamhet.
Aspirantkraft i Lund AB
Org.nr: 556989-3117
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, konsultverksamhet och utbildning inom Human Resources samt därmed förenlig verksamhet.
BasicHealth Lund AB
Org.nr: 556929-0231
Konsult verksamhet inom Hälso och sjukvård, Läkarbemanning i primärvård, Hälso och sjukvård frågor.
Belfrage Medical AB
Org.nr: 556793-0945
Bolaget skall framställa litteratur och utbildningsmaterial samt uthyrning av personal inom sjukvård och läkemedelssektorn och därmed förenlig verksamhet.
Bemannica AB
Org.nr: 556861-7616
Bolaget ska bedriva personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
BOLT HB
Org.nr: 969765-4623
Bolaget har tillföremål för sin verksamhet att bedriva bemanning samt uthyrning och rekrytering av personal.
Cstaff AB
Org.nr: 556955-0337
Bolaget skall bedriva personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsulten Enochson AB
Org.nr: 556636-1167
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsbyrå, konsultationer inom det ekonomiska området samt därmed förenlig verksamhet.
Grossgate AB
Org.nr: 556907-2803
Bolaget skall bedriva uthyrning av arbetskraft till företag, organisationer, offentlig verksamhet, privatpersoner, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utföra bokföring och redovisningstjänster och därmed fören ...
Kava AB
Org.nr: 556901-7352
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration och företagsledning, samt rekryteringsverksamhet av nyckelpersoner och ledningsbefattningar till företag, organisationsutveckling samt därmed förenlig verksam ...
Kryddhyllan Holding AB
Org.nr: 556915-8487
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal, förvaltning av fastighet, förvaltning av dotterbolag samt inneha delar i handelsbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Luana Partners AB
Org.nr: 556635-3347
Bolaget skall förmedla och uthyra personal inom området hälsovård och medicin, bolaget skall ävensom bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom samma område samt bedriva handel och förvaltning av värdepappe ...
Läkarexpressen AB
Org.nr: 556961-9199
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, konsultation, behandling, läkemedelsprövningar, undervisning och forskning inom hälso- och sjukvård, marknadsföring och försäljning av hälsoartiklar samt medicinska produkter, dat ...
Mediate Nordic AB
Org.nr: 556644-3023
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva rekrytering, uthyrning och förmedling av kvalificerad arbetskraft samt därmed förenlig verksamhet.
Ordna Personal Syd AB
Org.nr: 556682-8561
Aktiebolagets verksamhet skall vara: Rekrytering, omställning och rehabilitering av personal samt därmed förenlig verksamhet. Uthyrning av personal. Utförande av elinstallationer, dels på entreprenad men även uthyrning a ...
Science and Innovation Lund AB
Org.nr: 556836-7022
Bolaget ska hyra ut experter inom olika ämnesområden, handla med antikviteter och konst, bedriva värepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
SkolPool Sverige AB
Org.nr: 556812-6980
Bolaget ska själv eller genom dotterbolag bedriva bemannings- verksamhet inom utbildning samt hälso- och sjukvård och därmed därmed förenlig verksamhet.
SS COMPANY AB
Org.nr: 556909-0466
BOLAGET SKALL BEDRIVA UTHYRNING AV PERSONAL, PARTIHANDEL AV LIVSMEDEL OCH RENGÖRINGSMATERIAL, STÄD OCH SERVICE, FÖRSÄLJNING AV FÄRDIGLAGAD MAT, BYGG OCH RENOVERING OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.