Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Helsingborg

Alert Senior i Västerås AB
Org.nr: 556961-5973
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning och rekrytering av personal samt försäljning och affärsutveckling inom tjänstesektorn samt övrig därmed förenlig verksamhet.
Anali bygg service AB
Org.nr: 556752-2619
Bolaget ska bedriva bygg och fastighetsservice, personal- uthyrning och därmed förenlig verksamhet.
ANRO AB
Org.nr: 556970-7887
Bolagets verksamhet ska vara personaluthyrning, VVS- installationer samt därmed förenlig verksamhet.
AWAB Personal AB
Org.nr: 556957-4840
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal jämte därmed förenlig verksamhet.
BemanningsPartner i Skåne AB
Org.nr: 556732-5567
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom organisation, ledarskap och personal samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Braviza AB
Org.nr: 556984-3294
Aktiebolaget ska bedriva transportverksamhet, personaluthyrning och konsulttjänster inom marknadsföring och koncernutveckling och liknande verksamhet samt förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksam ...
CA Bemanning AB
Org.nr: 556790-7836
Bolaget ska bedriva lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.
Callenilla Medkonsult AB
Org.nr: 556970-5139
Bolaget skall idka handel med, distribution och försäljning av produkter för hälso-, sjuk- och friskvård. Vidare skall bolaget bedriva marknadsförings-, reklam-, konsult- och personal- uthyrningsverksamhet inom IT- och l ...
ETB Logistic AB
Org.nr: 556910-8649
Bolaget ska bedriva transportverksamhet och personaluthyrning samt försäljning av handelsvaror (främst import av frukt och grönt) och liknande verksamhet.
Eurupartner AB
Org.nr: 556735-6810
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, fastighetsrådgivning och fastighetskonsultationer, konsultation avseende inköp och inköpsrutiner, konsultationer avseende direktreklam, juridiska och ekonomiska konsultationer, fö ...
G8 Gubbkraft HB
Org.nr: 969771-9400
Bemanningsföretag
GreenSam Teknik AB
Org.nr: 556662-6494
Bolaget ska bedriva utvecklande mätteknik inom el, vatten och gas, ledning och uthyrning av personal inom transportsektorn samt därmed förenliga verksamheter.
GuLima i Helsingborg AB
Org.nr: 556864-5500
Bemanningsföretag för pensionärer och avtalspensionärer med skiftande tjänster såsom assistans, barnpassning, bilskötsel, datahjälp, hantverkshjälp, städa, fönsterputs, promenad, matlagning, disk, läxläsning, privatunder ...
HAMSIS Medicals HB
Org.nr: 969772-6389
Försäljning av tjänster inom sjukvård. Det finns en stor läkarbrist på många akutmottagningar runt om Sverige. Företaget tar kontakt med akutmottagningar och bemanningsföretag, kartlägger behov och försöker sedan hitta l ...
Hemmeslöv Consulting AB
Org.nr: 556961-9835
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management samt hyra ut personal för tidsbestämda interimuppdrag. Därutöver skall bolaget äga och förvalta fast och lös egendom, driva handel med aktier och värdepapper och anna ...
Irma Assistans AB
Org.nr: 556798-4595
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bemanningsföretag för personlig assistans samt hemtjänster och därmed förenlig verksamhet.
Jamas AB
Org.nr: 556741-4304
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet in om företagsledning, personalfrågor och butiksdrift. Bolaget skall även utföra tjänster som bemanningsföretag.
Jamas Consulting AB
Org.nr: 556636-2769
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, personalfrågor och butiksdrift. Bolaget skall även utföra tjänster som bemanningsföretag.
JP Frukt & Bemanning HB
Org.nr: 969739-3636
Import och försäljning av frukt och grönt samt bemanningsföretag.
Lektion Bemanning i Hbg AB
Org.nr: 559026-2654
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bemanning, rekrytering och uthyrning av personal.