Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Eskilstuna

A K. Rosén i Eskilstuna AB
Org.nr: 556925-5739
Bolaget ska bedriva lantbruksrörelse, fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning samt bemanningstjänster inom dessa områden och bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB C Kraften
Org.nr: 556720-9993
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, personalrekrytering, utbildning, rehabilitering, jobbförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
Annsam AB
Org.nr: 556619-7660
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av personal, utbildning inom sjukvård, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AtBeRe AB
Org.nr: 556953-9603
Bolaget skall bedriva bemanningsverksamhet och personaluthyrning samt därmed föernlig verksamhet.
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
Org.nr: 556786-7352
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, rekrytering, försäljningskonsultation, entreprenader inom lager, ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.
BRAINCHECK AB
Org.nr: 556856-6755
Aktiebolagets verksamhet ska vara att anordna konserter, mässor, utställningar och nöjesevenemang, bedriva reklam- tryckning, montage av kompletta system inom data och övrig nätverk samt uthyrning av personal jämte därme ...
café sylvia HB
Org.nr: 969701-4885
Restaurang- och caféverksamhet.
E-tuna Montage & VVS AB
Org.nr: 556735-6224
Bolaget skall bedriva bygg-, snickeri och VVS verkamhet med där tillhörande materialförsäljning, uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva SPA verksamhet med behandlingar och försä ...
EKA-Knivar AB
Org.nr: 556372-1553
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av knivar, fritidsartiklar och presentreklam, äga och förvalta aktier i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Eriksson's Olbylund HB
Org.nr: 969769-4538
Entreprenad, anläggning, uthyrning av personal som chaufför och grovarbetare.
Fiks Group AB
Org.nr: 556660-4095
Föremålet för bolagets verksamhet är personaluthyrning, rekrytering, försäljningkonsultation, entreprenadlagar, ekonomi och administration och därmed förenlig verkasmhet.
H-G Hansson i Eskilstuna AB
Org.nr: 556660-8757
Bolagets verksamhet är konsult och arbete inom bygg-, anläggnings- och reklambranschen, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
HEMI BYGG, KONSULT & FÖRSÄLJNING KB
Org.nr: 969749-8104
Byggnation, inredning, fastighetsunderhåll samt catering. Konsultuppdrag, försäljningsuppdrag samt råd vid om- och tillbyggnation.
Kimivent Allservice AB
Org.nr: 556824-0435
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara ventilationsarbeten, städning och snöröjning även bemanning inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Luna Personal AB
Org.nr: 559019-4782
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal främst inom bygg och lager, logistik, även viss handel och uthyrning av fastigheter samt fritidsfordon och därmed förenlig verksamhet.
Mellansvenska Billots AB
Org.nr: 556438-6315
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal för transporter, lastning och lossning av gods samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verk ...
MPP Konsult AB
Org.nr: 556826-9608
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och industriarbete främst inom processtyrning, bedriva byggnadsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Logistik Bemanning AB
Org.nr: 556814-5055
Bolaget ska bedriva bemanningsföretag, uthyrning av personal samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
P Stangvik Teknik AB
Org.nr: 556844-7469
Företaget ska bedriva service och underhåll av maskiner inom industrin och entreprenadbranschen, uthyrning av arbetskraft till industrin och byggentreprenörer samt tillverkning av temperaturgivare.
Procur Finans AB
Org.nr: 556868-2925
Bolaget ska bedriva förmedling av uppdrags- och behovsanställd personal till företag och organistationer, utveckling och handel av personalrelaterade och administrativa produkter och tjänster, affärs- och organisationsut ...