Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Belysning i Göteborg

AB Kakofon
Org.nr: 556960-2369
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och import av belysning.
Abrahamsson Wholesale Distribution AB
Org.nr: 556932-4808
Föremålet för aktiebolagets verksamhet skall vara att, såväl självständigt som genom dotter-, syster- och intressebolag, bedriva parti-, grossist- och detaljhandel, upphandlingar, samt import och export avseende elartikl ...
Aktiebolaget Datakonvertering.
Org.nr: 556130-3529
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet samt försäljning och programutveckling inom dataområdet, samt att inom områdena belysning och ljud bedriva projektlednings- och konsultverksamhet ...
Aktiebolaget Ebeco
Org.nr: 556198-1316
Aktiebolaget ska bedriva handel och konsultverksamhet med elprodukter för golvvärme och frostskydd samt industriella systemlösningar och även handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
ALDIA Technologies AB
Org.nr: 556987-0396
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara mekanisk design samt stress- och trötthetsanalyser för att utveckla plåt- och platskomponenter såsom drivlinor, cockpits, säten, tågräls, säkerhetsanordningar, belysning, star ...
Armaturfabriken i Hultsfred AB
Org.nr: 556944-8870
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av belysning samt därmed förenlig verksamhet.
AXRU AB
Org.nr: 556410-1128
Föremålet för bolagets verksamhet är äga och förvalta aktier, konsultationer inom verksamhetsstyrning, företagsledning, organisation och försäljning och därmed förenlig verksamhet.
Batterikliniken i Sverige AB
Org.nr: 556982-2702
Aktiebolaget ska bedriva handel av alla typer av moderna och miljövänliga batterier samt energisparande batterisystem och liknande.Bedriva handel av energisparande ljussystem med dioder och annan modern teknik, direkta o ...
booi gruppen HB
Org.nr: 969745-8843
Handel, försäljning, grossistverksamhet, import, e-handel och marknadsföring inom detaljhandeln av möbler, mattor, hem- textilier, belysning, tavlor, porslin, dekoration och övrigt heminredningssortiment för hem, arbetsp ...
Ediko Bygg AB
Org.nr: 556814-0429
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara byggnadsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Egnahemsföreningen Almekärr EF
Org.nr: 763500-0677
Att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att äge och förvalta fast egendom, genom att tillvarataga deras gemensamma angelägenheter i fråga om väghållning, elektrisk belysning, kraft underhåll av platser och anord ...
Egnahemsföreningen Gunnestorp EF
Org.nr: 757202-5968
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta fast egendom, genom att tillvarataga deras gemensamma angelägenheter i fråga om väghållning, elektrisk belysning, kraft, underhåll av platser och an ...
Elboden i Göteborg AB
Org.nr: 556171-2836
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom elbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
ETAP Belysning AB
Org.nr: 556048-4791
Bolaget ska bedriva import och försäljning av belysningsarmaturer, belysningsutrustning, elmaterial för både montering, installation, underhåll och reparation därav samt därmed förenlig verksamhet.
Hagerling Form AB
Org.nr: 556862-5916
Hagerling forma erbjuder formgivning inom konst, produktion och konsult-formgivning. Konst: Installationer, tavlor, grafiska verk, statyer. Produktioner: Utvecklar egna produkter för butiksförsäljning. Dessa produkter är ...
Innoventum Sweden AB
Org.nr: 556858-8700
Föremålet för verksamhet är att bedriva import och försäljning av produkter inom skylt- och reklamindustrin samt handel med LED-armaturer och LED-belysning.
Julstjärnan 15 i Göteborg AB
Org.nr: 556711-5117
Bolaget skall bedriva handel med elektriska hushållsapparater, belysning och elmateriel, samt utföra elinstallationer och därmed förenlig verksamhet.
Kustens Ljus AB
Org.nr: 556781-3539
Bolaget ska bedriva rådgivning, försäljning och installation av el och belysning samt därmed förenlig verksamhet.
Lampa & Mera i Göteborg AB
Org.nr: 556752-7832
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av lampor, inredning och därmed förenlig verksamhet.
LEANO Trading AB
Org.nr: 556907-3165
Aktiebolaget ska bedriva import och försäljning av elprodukter.