Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Begravningsbyrå i Bollnäs

Bollnäs Begravningsbyrå AB
Org.nr: 556262-0285
Bolaget skall driva begravningsbyråverksamhet, förvaltning, utföra bouppteckningar, arvsskiften och därmed förenlig verksamhet.
Helsinge Begravningsservice AB
Org.nr: 556809-7728
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva begravningsverksamhet, tillhandahålla juridiska tjänster, utföra transporter, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt därtill hörande verksamhet.