Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Helsinge Begravningsservice AB

"Bolagets verksamhet ska vara att bedriva begravningsverksamhet, tillhandahålla juridiska tjänster, utföra transporter, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt därtill hörande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Begravningsbyrå - Fastigheter
Org.nr: 556809-7728
Företagsform: Aktiebolag