Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båthandlare i Göteborg

Aktiebolaget Kolhamnen
Org.nr: 556261-8206
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Boatmanager Näset AB
Org.nr: 556879-6949
Bolaget ska bedriva service, uthyrnings- samt försäljnings- verksamhet av fritidsbåtar och därmed förenlig verksamhet.
BohusYachts AB
Org.nr: 556900-5977
Aktiebolagets verksamhet ska vara att försälja båtar och förvalta båtar och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Båtagent Sverige AB
Org.nr: 556774-3827
Föremålet för bolagets verksamhet är marknadsföring och försäljning av båtar och marin utrustning, marina events och därtill hörande produkter, konsultationer inom ledningsfrågor och reklam och därmed förenlig verksamhet ...
Båtskroten i Väst AB
Org.nr: 556879-2153
Bolaget ska bedriva handel med båtar och båtdelar, demontering och skrotning av båtar samt därmed förenlig verksamhet.
Båtverket Sverige AB
Org.nr: 556792-5978
Bolaget skall bedriva handel med båtar och tillbehör, reparation av båtar samt därmed förenlig verksamhet.
Bäckmans Marinservice i Hunnebostrand AB
Org.nr: 556913-6962
Bolaget skall bedriva bensinstationsrörelse, båtuthyrning, kioskverksamhet, försäljning av båttillbehör, reparation av båtar och motorer samt tekniska konsulttjänster inom data och IT, handel med finansiella papper och d ...
ECG European Construction Group AB
Org.nr: 556694-2792
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, byggentreprenad, mark- entreprenad, utveckling och byggande av hallar och industri- fastigheter.
Ewalco Marine AB
Org.nr: 556688-6924
Bolaget skall bedriva'försäljninginköp av marina produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Extreme Sportfishing Boats i Göteborg AB
Org.nr: 556876-9375
Företaget ska bedriva handel med importerade båtar med tillbehör. Produktutveckling, samt tjänster i anslutning till området. Service och tjänster samt viss detaljhandel i samband med båtaffären tillhandahålls som en del ...
Gecea Euro Trading AB
Org.nr: 556200-9810
Bolaget skall driva försäljning av båtar, båttillbehör och fritidsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
GS Nautic AB
Org.nr: 556798-0312
Bolaget ska bedriva handel med nautiska artiklar i egen regi samt genom agentur och därmed förenlig verksamhet.
Guter & Hultman AB
Org.nr: 556856-3059
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av båttillbehör, försäljning av växter och svamp, konsultationer inom lednings- frågor, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Harry Hansson Marincentrum AB
Org.nr: 556322-8047
Bolaget skall idka handel med marinmotorer, båtar, konfektion och fritidsartiklar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Humphree AB
Org.nr: 556616-7622
Bolaget skall utveckla och sälja utrustning och tjänster för fartyg och båtar samt därmed förenlig verksamhet.
Idea Marine AB
Org.nr: 556803-3814
Bolaget skall bedriva konsultation inom marinteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Kanotcentrum Göteborg AB
Org.nr: 556189-2968
Bolaget skall bedriva detaljförsäljning av fritidsutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lilja och Gustafsson Förvaltnings AB
Org.nr: 556418-9123
Bolaget skall bedriva försäljning och service av marina produkter inom båtbranschen, handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Marine Concept i Västsverige AB
Org.nr: 556748-9553
Bolaget ska bedriva köp och försäljning av båtar och bilar, import av båtar och bilar samt tillbehör till detsamma, chartertrafik med båt och därmed förenlig verksamhet.
Marinmagasinet Sverige AB
Org.nr: 559018-1425
Bolaget ska bedriva handel med båttillbehör, båtar, riggutrustning och sjökläder samt därmed förenlig verksamhet.