Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnvagnar i Täby

Kid-2-Kid HB
Org.nr: 969620-2424
Förmedling av försäljning av begagnande barnartiklar såsom barnvagnar, bilstolar och skridskor. Förmedlingen sker på provisionsbasis.
Kronan Trademark AB
Org.nr: 556639-5777
Bolaget skall bedriva förvärv och överlåtelser av licenser och varumärken, producera och sälja cyklar och barnvagnar med därtill hörande produkter'artiklar samt därmed förenlig verksamhet.