Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kronan Trademark AB

"Bolaget skall bedriva förvärv och överlåtelser av licenser och varumärken, producera och sälja cyklar och barnvagnar med därtill hörande produkter'artiklar samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Barnvagnar - Cyklar
Org.nr: 556639-5777
Företagsform: Aktiebolag