Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Uppsala

Barnbiten EF
Org.nr: 716422-6305
Föreningen har till ändamål att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i mån av plats erbjuda dessa kvalitets- inriktad barnomsorg.
Busungar i Uppsala EF
Org.nr: 769622-8191
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom Barnomsorg med fokus på hälsa, utbildning och upplevelser.
C Företaget Barnomsorg Bill EF
Org.nr: 769608-5310
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
C Företaget Barnomsorg Bull EF
Org.nr: 769608-3406
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
DBVL Djungelvrål ek. för.
Org.nr: 769611-9127
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med en föräldradriven barnomsorgsverksamhet driva barnomsorg för att främja utveckling och lärande, samt att i övrigt uppfylla de krav so ...
Diamantens Förskola AB
Org.nr: 556808-4429
Bolaget ska bedriva förskoleverksamhet och barnomsorg samt idka därmed förenlig verksamhet.
Eden (Gränby) Familjenätverk ek. för.
Org.nr: 769612-0174
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med en föräldradriven barnomsorgsverksamhet driva barnomsorg för att främja utveckling och lärande, samt att i övrigt uppfylla de krav so ...
Föräldraföreningen Kasper ek för
Org.nr: 716422-3955
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg.
Föräldraföreningen Nyponet EF
Org.nr: 716422-6537
Föreningen har till ändamål att driva föräldrakooprativ barnomsorgsverksamhet i Uppsala för barn till medlemmar i föreningen. Föreningens verksamhet har till syfte att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg under fo ...
Föräldraföreningen Yrsa EF
Org.nr: 716422-7311
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg.
Föräldrakooperativet Början Ek. för.
Org.nr: 769602-2818
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla barnomsorg för föreningens medlemsfamiljer. Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.
Föräldrakooperativet Ekoxen EF
Org.nr: 769611-8350
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att organisera medlemmarnas barnomsorg och från kommunen uppbära ersättning för detta. Medlemmen deltager i verksamheten genom att organisera ...
Föräldrakooperativet Kåbo ek. för.
Org.nr: 769611-3682
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg för medlemmarnas barn.
Glinet EF
Org.nr: 716422-6388
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda barnomsorg under dagtid åt barn till de föräldrar som är medlemmar i föreningen. Verksamheten ska drivas utan enskilt vinstintres ...
I ur och skur - fler.fam. Norby EF
Org.nr: 769605-7533
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla barnomsorg i små grupper med familjens hem som bas och med utnyttjande av den natur som'EriksbergNorby erbjuder. Medlemmar ...
Industristadens Flerfamiljssystem EF
Org.nr: 769624-0394
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla barnomsorg i flerfamiljssystem. Detta främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att frigöra tid för förvärvsarbete. ...
Kackerlackans dagis EF
Org.nr: 769612-5983
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med ett föräldradriven barnomsorgsverksamhet driva barnomsorg.
Nanny by Day, EF
Org.nr: 769615-3761
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg för förskolebarn i hemmiljö och att genom kommunen uppbära ersättning för detta.
Pillan & Tillans Förskola AB
Org.nr: 556852-7609
Bolaget skall bedriva barnomsorg och förskola ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Småkottarna i Uppsala EF
Org.nr: 769624-4164
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg för förskolebarn i hemmiljö och fritidsverksamhet och att genom kommunen uppbära ersättning för detta.