Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Fjärås

Dugatorp, Skår, Bykärrs vatten och avlopp, EF
Org.nr: 769628-1125
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utreda, projektera och bygga samt underhålla gemensam avlopps-, vatten- och fiberlösning. Den tekniska, ekonomiskt och miljömässigt bästa ...
EF i Torpa Dala för avlopp&vatten och fiber
Org.nr: 769625-6077
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta medlemmars intresse rörande kommunalt vatten och avlopp samt fiber med tillhörande kanalisation.
Torpa avlopp EF
Org.nr: 769622-5304
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera, anlägga och underhålla ett gemensamt avloppsnät.