Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Torpa avlopp EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera, anlägga och underhålla ett gemensamt avloppsnät."
Finns i branscher på Wedoo: Avlopp
Org.nr: 769622-5304
Företagsform: Ekonomisk förening