Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Automation i Malmö

AB Test Automation FX
Org.nr: 556791-2257
Bolaget ska bedriva utveckling av produkter för automatisk testning av mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.
B&R Industriautomation AB
Org.nr: 556637-3675
Bolaget skall i Sverige, Danmark, Norge och Finland bedriva utveckling, produktion, försäljning och service av elektronisk utrustning och mjukvara för industriell automation, jämte därmed förenlig verksamhet.
Beckhoff Automation AB
Org.nr: 556622-5107
Bolaget skall bedriva komponentförsäljning inom industriautomation. I huvudsak baserat på det egenutvecklade systemet TWinCAT samt därmed förenlig verksamhet.
Beijer Electronics Automation AB
Org.nr: 556701-3965
Bolagets ändamål är att bedriva handel med elektronikprodukter med inriktning på styr- och automationssystem, tillhandahålla tjänster inom automationsområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Brodersen Automation AB
Org.nr: 556288-8650
Bolaget ska bedriva handel och försäljning av industrikomponenter, och även postorderförsäljning av industrikomponenter av lågpriskaraktär samt därmed förenlig verksamhet.
catchAll AB
Org.nr: 556989-8827
Bolaget skall bedriva försäljning och konsultverksamhet inom mjukvaruutveckling och industriell automation, handel med immateriella rättigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Datalogic Automation AB
Org.nr: 556801-1992
Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning och distribution av (i) elektroniska apparater och system för registrering, bearbetning och kommunikation av information (ii) system som bygger på radiofrekvensteknik(RFID) ...
DEGN BUSINESS, Full Support EF
Org.nr: 769620-9332
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...
e-LAB Konsult AB
Org.nr: 556899-0617
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom området industriell automation. Försäljning av elektroniska system för trådlös datakommunikation. Företaget kommer även att erbjuda tjänster inom ekonomisk redovisning ...
Epic Creations AB
Org.nr: 556945-0199
Bolaget skall arbeta med automation, webdesign, friskvård, biodling och därmed förenlig verksamhet.
EuroStatic AB
Org.nr: 556602-8485
Bolaget skall bedriva handel och konsultverksamhet med industri -elektronik avsedd för automation och miljöförbättrande åtgärder av maskiner och industriella anläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Fennick DataIT AB
Org.nr: 556843-1653
Bolaget ska driva konsultverksamhet inom automation i Sverige och utomlands. Företaget skall även bedriva service, reparation och försäljning av'ITdataprodukter. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom och därmed ...
IT Automation Sverige AB
Org.nr: 556463-2221
Bolaget skall erbjuda högkvalitativ kompetens inom teknikområdena automation och IT både i form av konsulttjänster och mindra projekt samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
KIT, Klågerups IdéTeknik AB
Org.nr: 556436-6127
Bolaget skall bedriva industriell elteknik och automation samt konsultverksamhet i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Klevfors Consulting IT AB
Org.nr: 556802-6925
Bolaget skall bedriva konsultationer inom programmering, IT och automation samt därmed förenlig verksamhet.
Malmö Byggentreprenad HB
Org.nr: 969763-4229
Bedriva byggrörelse med takläggning, mur och puts, renorvering och snickeri (inomhus och utomhus). El, tele, data, automation, asbest och pcb-sanering.
Mindsystems AB
Org.nr: 556906-8207
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom automation, utveckling av innovationer, försäljning av produkter och tjänster som tillkommit genom vår innovations- arbete, innehav och handel med aktier och andelar ...
ML Raneheim AB
Org.nr: 556333-1346
Bolaget skall driva apotek samt konsulterande tjänster inom el och automation, samt handel med aktier och idka därmed förenlig verksamhet.
Nocoma AB
Org.nr: 556656-8399
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksam- het inom management, strategi, företagsförvärv'försäljning, trådlös kommunikation, automation avseende styr- och reglerteknik, produktutveckling inom hård- ...
Profolo IT AB
Org.nr: 556958-3387
Aktiebolaget ska sälja konsulttjänster inom verksamhetsområdet industriell automation och IT samt utveckla och sälja mjukvara. I detta fall avser automationsteknik främst programmering och driftsättning av maskiner inom ...