Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitektkontor i Karlskrona

am arkitekter HB
Org.nr: 969755-5143
Företaget ska vara ett arkitektkontor och sälja tjänster i form av idéförslag (ritningar) för nybyggnation, ombyggnad, tillbyggnad samt liknande tjänster inom mark- och exploatering. Möjligtvis kommer även miljöfrågor at ...
LewisJonsson Arkitektkontor AB
Org.nr: 556769-9128
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Ryark Arkitektkontor AB
Org.nr: 559039-5553
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnadsarkitektur, stadsplanering, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, visualisering och digital marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.